Nyheter

​Multiconsult og LINK arkitektur er prekvalifisert til Kronløbsøen

​Multiconsult og LINK arkitektur er prekvalifisert til Kronløbsøen

2016-03-16

Multiconsult og LINK arkitektur er sammen med Rubow arkitekter, Dominia og Møller & Granborg prekvalifisert til konkurranse om utvikling av Kronløbsøen.

'Prosjektet er ganske spesielt; Kronløbsøen er en kunstig øy som skal legges i Kronløbsbassenget, nord for Århusgatekvartalet og sør for Sundmolen i Københavns Nordhavn. Her skal det bygges 25 000 m2 boliger, og det blir vår oppgave å komme med forslag til både plasseringen og uttrykket på boligmassen. Som en del av anleggelsen av øyen skal det også oppføres et større parkeringsanlegg under vann. Dette er en virkelig utfordrende og spennende oppgave’, sier Erlend Bere, markedssjef i Multiconsult.

Målet blir å skape et originalt og levende bomiljø som både drar fordel av nærheten til vannet og det urbane miljøet det befinner seg i, samtidig som vi skaper et prosjekt som også gir noe tilbaketil både byen og havnen. Husene og landskapene imellom skal bidra til opplevelsen av kystlinjen, til det arkitektoniske mangfoldet og den urbane helheten.

Konkurransen starter 18. mars og avsluttes i midten av juni 2016. Konkurransen er utlyst av By & Havn, og prosjektet skal utvikles i tett samarbeid mellom vinnerteamet, By & Havn og Københavns Kommune.

Parkeringsanlegget, som skal ha plass til 1 000 biler, er ikke med i konkurransen. Men prosjektets ingeniørkompetanse skal parallelt med utviklingen av boligdelen veilede og rådgi i forbindelse med utviklingen av parkeringsanlegget.

Kontaktperson

Rolf Maurseth
Markedssjef, Sivilarkitekt
Mob:
+47 915 68 617
rm@linkarkitektur.no