Nyheter

Vi har fått BREEAM-sertifikatet på Veitvet skole

Vi har fått BREEAM-sertifikatet på Veitvet skole

2016-03-03

840 elever fra 1. til 10. trinn tok høsten 2015 i bruk 8790 kvm ny barne- og ungdomsskole og flerbrukshall med tilhørende utomhusanlegg. Skolen er nå et FutureBuilt forbildeprosjekt og BREEAM sertifisert med karakteren Very Good.

Som en del av områdeprogrammet for Veitvet er skolen bygget opp under Veitvetveien og «Perlekjedet» som viktig lokal møteplass. Bygningsmassen er derfor konsentrert mot veien mens den løser seg opp mot grøntarealene i to fløyer som skaper et skjermet uteområde. Skoleområdet inkluderer store, grønne områder med en variert beplantning. Den eksisterende vegetasjonen er bevart så langt det var mulig.

Skolen skal også brukes etter skoletid. Det er tilrettelagt for ulike aktiviteter for barn og unge i sambruk med idrettsanlegget, og grøntområdet er et rekreasjonsområde for beboerne i nabolaget. En tydelig soneinndeling i bygget inviterer til bruk av skoleanlegget utenom skoletiden. Skolekjøkken, bibliotek og musikkrom er plassert mot torget. Større samlinger med mange elever kan foregå på torgarealene og på amfiet inne og ute. Spesialrom har direkte kontakt med utearealene. Gjennom samarbeid med kunstnere tidlig i prosessen er kunst integrert i skolens utforming.

Skolen er tegnet av Link Arkitektur. Siden dette er et OPS–prosjekt er det Skanska SEU som er byggherre og Skanska Norge AS er hovedentreprenør. Utdanningsetaten i Oslo har vært bestiller av prosjektet.


Kontaktperson

Anne Pia Møllenhus
Leder LINK landskap, Landskapsarkitekt
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no