Nyheter

Aker Brygge vant Cityprisen 2016

Aker Brygge vant Cityprisen 2016

2016-02-12

Norwegian Property står bak investeringene som nå er gjort på Aker Brygge. I tillegg til uteområdene som LINK Landskap har hatt hånd om, omfatter opprustingen både kontorbyggene og kjøpesentrene. Resultatet er blitt så bra at prosjektet ble kåret til vinner av Cityprisen 2016.

Juryens begrunnelse er blant annet at Norwegian Property har vist seg som en samfunnsbevisst eiendomsutvikler som har lyktes med å ta vare på de urbane kvalitetene og de betydelige ambisjonene som alltid har ligget i Aker Brygge-prosjektet. Hovedgrepet har vært å modernisere kontorlokalene, få handelen ned på gateplan og ruste opp uteområdene. Dette fremmer bylivet generelt, og vil bidra til at enda flere besøker bydelen og butikkene.

Pilene peker nå oppover for Aker Brygge. Inntjeningen er bedre og bydelen fremstår med ny vitalitet! Alt dette er oppnådd samtidig som de arkitektoniske og historiske kjernekvaliteter er tatt vare på og videreført på en imponerende måte.

Landskapsarkitekt: LINK Landskap
Arkitekter: DARK arkitekter / Niels Torp arkitekter / Spacegroup / Ghillardi + Hellsten arkitekter
Entreprenører: Bundebygg / Vedal Prosjekt / AF Gruppen / Braathen Landskapsentreprenør (utomhus)

Prisen ble delt ut på Citykonferansen i Oslo 11.02.2016.

Kontaktperson

Anne Pia Møllenhus
Leder LINK landskap, Landskapsarkitekt
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no