Nyheter

Skisseprosjekt for nytt hurtigrutemuseum og vernebygg for skipet Finnmarken er presentert

Skisseprosjekt for nytt hurtigrutemuseum og vernebygg for skipet Finnmarken er presentert

2016-02-02

Vi har funnet en løsning som balanserer godt mellom det å være et signalbygg og museets funksjonsbehov. Dette har vi fått til innenfor de begrensningene som ligger i forskriftskravene, uten at det har gått på bekostning av signalbyggets egenverdi. Dette sier Gunnar Næss, arkitekt i LINK arkitektur og prosjekteringsleder for LINK arkitektur og Multiconsult sin prosjekteringsgruppe.

Museumsanlegget vil bestå av tre hoveddeler.

Det nye museet, som til sammen er på 4 400 m2, skal gi rom for nye lokaler til dagens hurtigrutemuseum. Museet vil få en egen avdeling til bevaring av overbygget til DS Finnmarken fra 1912, med salong, trapperom og lugarer intakt, samt et opplevelsessenter rundt MS Finnmarken fra 1956. Dette skipet er allerede tatt vare på og står på land i Stokmarknes.

I tråd med masterplanen viser skisseprosjektet et anlegg som vil bli et landemerke og et ikon. For å utnytte skipets plassering i bybildet og kulturlandskapet, har prosjekteringsgruppen skapt et transparent bygg med en stor åpen glassvegg som eksponerer skipet maksimalt mot sjøen. Bygget er formet med en omsluttende tett hvit ramme som er åpen mot øst og vest. Den hvite rammen utføres med båndtekking av metall.

MS Finnmarken var det første hurtigruteskipet hvor både bakre og frem del av åpningene i skutesiden lutet fremover.Vi har latt oss inspirere av dette designgrepet i utformingen av bygget og har valgt et konsept som underbygger dette både i volum og i plan, sier Næss.

Dette er et svært viktig prosjekt, fortsetter arkitekten, som også ledet konkurransearbeidet i prosjektgruppen. -Vi ser alle den store betydningen hurtigruteskipstrafikken har og hvor mange som har et forhold til den gjennom sendingen Hurtigruta minutt for minutt. Det blir spennende å fange denne felles historien i et bygningskompleks, avslutter Næss.

Lars Tomas Nordkil, oppdragsansvarlig hos Multiconsult, viser til både spennende og krevende løsninger for bærekonstruksjoner, klimateknikk, akustikk og brannteknikk.

Forprosjektet skal være ferdig medio april.

Attribute Type Value
newsdeskML string 2.1
type_of_media string 'news'
language string 'no'
source_id string 56616
source_name string 'LINK arkitektur'
pressroom_name string 'LINK arkitektur'
pressroom string 'no'
pressroom_id string 62398
organization_number string 975999726
id string 148840
url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/news/skisseprosjekt-for-nytt-hurtigrutemuseum-og-vernebygg-for-skipet-finnmarken-presentert-for-formannskapet-i-hadsel-kommune-148840'
published_at string '2016-02-02 13:30:00'
created_at string '2016-02-02 12:37:30'
updated_at string '2016-03-08 11:00:03'
header string 'Skisseprosjekt for nytt hurtigrutemuseum og vernebygg for skipet Finnmarken er presentert'
summary string 'Hadsel kommune planlegger å bygge nytt vernebygg for hurtigruteskipet Finnmarken, som sammen med eksisterende bebyggelse skal bli et nytt museum for Hurtigruten. Prosjektleder i Hadsel kommune er Ove Jørgen Pedersen.'
body string '

Vi har funnet en løsning som balanserer godt mellom det å være et signalbygg og museets funksjonsbehov. Dette har vi fått til innenfor de begrensningene som ligger i forskriftskravene, uten at det har gått på bekostning av signalbyggets egenverdi. Dette sier Gunnar Næss, arkitekt i LINK arkitektur og prosjekteringsleder for LINK arkitektur og Multiconsult sin prosjekteringsgruppe.

Museumsanlegget vil bestå av tre hoveddeler.

Det nye museet, som til sammen er på 4 400 m2, skal gi rom for nye lokaler til dagens hurtigrutemuseum. Museet vil få en egen avdeling til bevaring av overbygget til DS Finnmarken fra 1912, med salong, trapperom og lugarer intakt, samt et opplevelsessenter rundt MS Finnmarken fra 1956. Dette skipet er allerede tatt vare på og står på land i Stokmarknes.

I tråd med masterplanen viser skisseprosjektet et anlegg som vil bli et landemerke og et ikon. For å utnytte skipets plassering i bybildet og kulturlandskapet, har prosjekteringsgruppen skapt et transparent bygg med en stor åpen glassvegg som eksponerer skipet maksimalt mot sjøen. Bygget er formet med en omsluttende tett hvit ramme som er åpen mot øst og vest. Den hvite rammen utføres med båndtekking av metall.

MS Finnmarken var det første hurtigruteskipet hvor både bakre og frem del av åpningene i skutesiden lutet fremover.Vi har latt oss inspirere av dette designgrepet i utformingen av bygget og har valgt et konsept som underbygger dette både i volum og i plan, sier Næss.

Dette er et svært viktig prosjekt, fortsetter arkitekten, som også ledet konkurransearbeidet i prosjektgruppen. -Vi ser alle den store betydningen hurtigruteskipstrafikken har og hvor mange som har et forhold til den gjennom sendingen Hurtigruta minutt for minutt. Det blir spennende å fange denne felles historien i et bygningskompleks, avslutter Næss.

Lars Tomas Nordkil, oppdragsansvarlig hos Multiconsult, viser til både spennende og krevende løsninger for bærekonstruksjoner, klimateknikk, akustikk og brannteknikk.

Forprosjektet skal være ferdig medio april.

'
image_caption NULL
image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/rerlpulf9gpaevrt1saa.jpg'
image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/rerlpulf9gpaevrt1saa.jpg'
image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/rerlpulf9gpaevrt1saa.jpg'
image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/rerlpulf9gpaevrt1saa.jpg'
image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/rerlpulf9gpaevrt1saa.jpg'
image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/rerlpulf9gpaevrt1saa.jpg'
tags array Array(1)
>tag string 'link arkitektur'
subjects array Array(1)
>subject array Array(2)
>>0 string 'Bygg, fastighet'
>>1 string 'Arkitektur'
contact_people array Array(1)
>contact_person array Array(27)
>>source_id string 56616
>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom string 'no'
>>pressroom_id string 62398
>>organization_number string 975999726
>>id string 99546
>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/99546'
>>published_at string '2019-08-28 08:59:27'
>>created_at string '2019-08-28 08:56:50'
>>updated_at string '2019-08-28 09:12:19'
>>position string 6
>>name string 'Tove Lise Nordahl'
>>title string 'Kommunikasjonssjef'
>>specialist NULL
>>phone string '907 84 591 '
>>phone_alternative NULL
>>email string 'tln@linkarkitektur.no'
>>pressroom_contact string 'true'
>>summary NULL
>>body NULL
>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
related_items array Array(1)
>related_item array Array(2)
>>0 array Array(2)
>>>item_id string 519995
>>>type_of_media string 'image'
>>1 array Array(2)
>>>item_id string 46812
>>>type_of_media string 'contact_person'
related array Array(2)
>image array Array(1)
>>0 array Array(33)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'image'
>>>language string 'no'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 519995
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/images/nytt-hurtigrutemuseum-519995'
>>>published_at string '2016-02-02 13:30:00'
>>>created_at string '2016-02-02 13:18:13'
>>>updated_at string '2016-02-02 13:30:00'
>>>position string 223
>>>header string 'Nytt Hurtigrutemuseum'
>>>summary NULL
>>>photographer string 'LINK arkitektur og Multiconsult'
>>>image_name string 'Nytt_hurtigrutemuseum_Illustrasjon_LINK_arkitektur_og_Multiconsult.jpg'
>>>image_format string '.jpg'
>>>image_size string 596737
>>>image_dimensions string '971 x 582'
>>>image_license string 'Creative Commons Attribution'
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/h3cv9gohrcmpuemaxb9p.jpg'
>>>download_url string 'https://www.mynewsdesk.com/material/image/519995/download?resource_type=resource_image'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/h3cv9gohrcmpuemaxb9p.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/h3cv9gohrcmpuemaxb9p.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/h3cv9gohrcmpuemaxb9p.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/h3cv9gohrcmpuemaxb9p.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/h3cv9gohrcmpuemaxb9p.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag string 'link arkitektur'
>>>subjects array Array(1)
>>>>subject array Array(2)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
>contact_person array Array(1)
>>0 array Array(33)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'contact_person'
>>>language string 'no'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 46812
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/46812'
>>>published_at string '2014-09-24 12:11:00'
>>>created_at string '2014-09-24 12:11:06'
>>>updated_at string '2015-03-12 09:43:48'
>>>position string 49
>>>name string 'Gunnar Næss'
>>>title string 'Sivilarkitekt'
>>>specialist string 'Leder Team Trondheim'
>>>phone string '+47 954 01 106'
>>>phone_alternative NULL
>>>email string 'gn@linkarkitektur.no'
>>>pressroom_contact string 'false'
>>>summary NULL
>>>body NULL
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/kiwdbpjuys5tn51pf983.jpg'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/kiwdbpjuys5tn51pf983.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/kiwdbpjuys5tn51pf983.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/kiwdbpjuys5tn51pf983.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/kiwdbpjuys5tn51pf983.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/kiwdbpjuys5tn51pf983.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag string 'link arkitektur'
>>>subjects array Array(1)
>>>>subject array Array(2)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(26)
Attribute Type Value
type_of_media string 'news'
id string 148840
title string 'Skisseprosjekt-for-nytt-hurtigrutemuseum-og-vernebygg-for-skipet-Finnmarken-er-presentert'
unordered_param3 boolean false
unordered_param4 boolean false
nice_title string 'Skisseprosjekt for nytt hurtigrutemuseum og vernebygg for skipet Finnmarken er presentert'

Kontaktperson

Gunnar Næss
Leder Team Trondheim, Sivilarkitekt
Mob:
+47 954 01 106
gn@linkarkitektur.no