Nyheter

LINK Landskaps Hanne Johnsrud er valgt ut som deltager på idélaben «Byer som virker»

LINK Landskaps Hanne Johnsrud er valgt ut som deltager på idélaben «Byer som virker»

2015-12-10

Idélaben skal bidra til det grønne skiftet ved å få frem dristige og bærekraftige løsninger og konsepter for byer anno 2040. Hvordan skape fleksible løsninger og flerbruksløsninger som også møter de utfordringene vi ikke kjenner i dag? Hvordan ta høyde for teknologiske sprang, disrupsjon og sosiale endringer? Dette er spørsmål som skal diskuteres.

En av forventningene til idelaben er smarte innspill til hva byene bør ha i sin verktøykasse for å få til de beste løsningene. Idélaben består av en høyt kvalifisert og meget tverrfaglig gruppe mennesker. Disse skal i løpet av en uke jobbe frem prosjektidéer som tenker radikalt nytt når det gjelder fysiske løsninger i byene og samspillet mellom menneskene som bor i dem.

I 2040 vil verdens befolkning øke til rundt 9 milliarder. Den internasjonale målsettingen om å bedre levekårene til det fattige flertallet av verdens befolkning, innebærer en betydelig økning av behovet for mat, energi, boliger og transport. Samtidig må vi redusere det økologiske fotavtrykket som allerede i dag på flere felt overstiger klodens tålegrenser. Vi må også klare oss med mindre plass enn før. Til sammen stiller dette de som skal bestemme hva slags infrastruktur-, bolig- og transportløsninger byene trenger, overfor komplekse utfordringer.

Hanne er en av flere hos LINK Landskap som har byutviklingskompetanse. I tillegg til å ha en Master i Landskapsarkitekt, har hun en Master of Arts in Society, Science and Technology in Europe og en Cand.Mag. i Internasjonale kultur- og samfunnsstudier.

Hun har også mangeårig organisatorisk og profesjonell erfaring innen medvirkningsarbeid og ledelse av deltakende prosesser.

En av mentorene i Idélaben er Sissel Engblom, LINK’s nyansatte leder for Urbanisme.

Idelaben avholdes over 5 dager i januar.

Forhåpentligvis vil prosjektene etter hvert kunne spille inn til konkrete planleggingsprosesser. Satsingen IKTPLUSS og programstyrene for ENERGIX, MILJØFORSK, KLIMAFORSK, TRANSPORT og BIONÆR har satt av til sammen 35 millioner kroner til prosjekter som blir skapt på idélaben.

Idélab arrangeres av Norges Forskningsråd. 

Kontaktperson

Anne Pia Møllenhus
Leder LINK landskap, Landskapsarkitekt
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no
Hanne Johnsrud
Landskapsarkitekt
Mob:
+47 992 26 560
Hanne.Johnsrud
@linklandskap.no