Nyheter

LINK Landskaps Hanne Johnsrud er valgt ut som deltager på idélaben «Byer som virker»

LINK Landskaps Hanne Johnsrud er valgt ut som deltager på idélaben «Byer som virker»

2015-12-10

Idélaben skal bidra til det grønne skiftet ved å få frem dristige og bærekraftige løsninger og konsepter for byer anno 2040. Hvordan skape fleksible løsninger og flerbruksløsninger som også møter de utfordringene vi ikke kjenner i dag? Hvordan ta høyde for teknologiske sprang, disrupsjon og sosiale endringer? Dette er spørsmål som skal diskuteres.

En av forventningene til idelaben er smarte innspill til hva byene bør ha i sin verktøykasse for å få til de beste løsningene. Idélaben består av en høyt kvalifisert og meget tverrfaglig gruppe mennesker. Disse skal i løpet av en uke jobbe frem prosjektidéer som tenker radikalt nytt når det gjelder fysiske løsninger i byene og samspillet mellom menneskene som bor i dem.

I 2040 vil verdens befolkning øke til rundt 9 milliarder. Den internasjonale målsettingen om å bedre levekårene til det fattige flertallet av verdens befolkning, innebærer en betydelig økning av behovet for mat, energi, boliger og transport. Samtidig må vi redusere det økologiske fotavtrykket som allerede i dag på flere felt overstiger klodens tålegrenser. Vi må også klare oss med mindre plass enn før. Til sammen stiller dette de som skal bestemme hva slags infrastruktur-, bolig- og transportløsninger byene trenger, overfor komplekse utfordringer.

Hanne er en av flere hos LINK Landskap som har byutviklingskompetanse. I tillegg til å ha en Master i Landskapsarkitekt, har hun en Master of Arts in Society, Science and Technology in Europe og en Cand.Mag. i Internasjonale kultur- og samfunnsstudier.

Hun har også mangeårig organisatorisk og profesjonell erfaring innen medvirkningsarbeid og ledelse av deltakende prosesser.

En av mentorene i Idélaben er Sissel Engblom, LINK’s nyansatte leder for Urbanisme.

Idelaben avholdes over 5 dager i januar.

Forhåpentligvis vil prosjektene etter hvert kunne spille inn til konkrete planleggingsprosesser. Satsingen IKTPLUSS og programstyrene for ENERGIX, MILJØFORSK, KLIMAFORSK, TRANSPORT og BIONÆR har satt av til sammen 35 millioner kroner til prosjekter som blir skapt på idélaben.

Idélab arrangeres av Norges Forskningsråd. 

Attribute Type Value
newsdeskML string 2.1
type_of_media string 'news'
language string 'da'
source_id string 56616
source_name string 'LINK arkitektur'
pressroom_name string 'LINK arkitektur'
pressroom string 'no'
pressroom_id string 62398
organization_number string 975999726
id string 141591
url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/news/link-landskaps-hanne-johnsrud-er-valgt-ut-som-deltager-paa-idelaben-byer-som-virker-141591'
published_at string '2015-12-10 12:18:21'
created_at string '2015-12-10 11:41:03'
updated_at string '2015-12-10 12:18:26'
links array Array(1)
>link array Array(2)
>>text string 'Norges Forskningsråd'
>>url string 'http://www.forskningsradet.no/prognett-lab/IDELAB_2016_Byer_som_virker/1254008462894'
header string 'LINK Landskaps Hanne Johnsrud er valgt ut som deltager på idélaben «Byer som virker»'
summary string 'Idélaben består av en høyt kvalifisert og meget tverrfaglig gruppe mennesker. Disse skal i løpet av en uke jobbe frem prosjektidéer som tenker radikalt nytt når det gjelder fysiske løsninger i byene og samspillet mellom menneskene som bor i dem. '
body string '

Idélaben skal bidra til det grønne skiftet ved å få frem dristige og bærekraftige løsninger og konsepter for byer anno 2040. Hvordan skape fleksible løsninger og flerbruksløsninger som også møter de utfordringene vi ikke kjenner i dag? Hvordan ta høyde for teknologiske sprang, disrupsjon og sosiale endringer? Dette er spørsmål som skal diskuteres.

En av forventningene til idelaben er smarte innspill til hva byene bør ha i sin verktøykasse for å få til de beste løsningene. Idélaben består av en høyt kvalifisert og meget tverrfaglig gruppe mennesker. Disse skal i løpet av en uke jobbe frem prosjektidéer som tenker radikalt nytt når det gjelder fysiske løsninger i byene og samspillet mellom menneskene som bor i dem.

I 2040 vil verdens befolkning øke til rundt 9 milliarder. Den internasjonale målsettingen om å bedre levekårene til det fattige flertallet av verdens befolkning, innebærer en betydelig økning av behovet for mat, energi, boliger og transport. Samtidig må vi redusere det økologiske fotavtrykket som allerede i dag på flere felt overstiger klodens tålegrenser. Vi må også klare oss med mindre plass enn før. Til sammen stiller dette de som skal bestemme hva slags infrastruktur-, bolig- og transportløsninger byene trenger, overfor komplekse utfordringer.

Hanne er en av flere hos LINK Landskap som har byutviklingskompetanse. I tillegg til å ha en Master i Landskapsarkitekt, har hun en Master of Arts in Society, Science and Technology in Europe og en Cand.Mag. i Internasjonale kultur- og samfunnsstudier.

Hun har også mangeårig organisatorisk og profesjonell erfaring innen medvirkningsarbeid og ledelse av deltakende prosesser.

En av mentorene i Idélaben er Sissel Engblom, LINK’s nyansatte leder for Urbanisme.

Idelaben avholdes over 5 dager i januar.

Forhåpentligvis vil prosjektene etter hvert kunne spille inn til konkrete planleggingsprosesser. Satsingen IKTPLUSS og programstyrene for ENERGIX, MILJØFORSK, KLIMAFORSK, TRANSPORT og BIONÆR har satt av til sammen 35 millioner kroner til prosjekter som blir skapt på idélaben.

Idélab arrangeres av Norges Forskningsråd. 

'
image_caption NULL
image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/iglgmwkos9orlpjhtmop.jpg'
image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/iglgmwkos9orlpjhtmop.jpg'
image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/iglgmwkos9orlpjhtmop.jpg'
image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/iglgmwkos9orlpjhtmop.jpg'
image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/iglgmwkos9orlpjhtmop.jpg'
image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/iglgmwkos9orlpjhtmop.jpg'
tags array Array(1)
>tag string 'urbanisme'
subjects array Array(1)
>subject array Array(2)
>>0 string 'Bygg, fastighet'
>>1 string 'Arkitektur'
contact_people array Array(1)
>contact_person array Array(27)
>>source_id string 56616
>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom string 'no'
>>pressroom_id string 62398
>>organization_number string 975999726
>>id string 99546
>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/99546'
>>published_at string '2019-08-28 08:59:27'
>>created_at string '2019-08-28 08:56:50'
>>updated_at string '2019-08-28 09:12:19'
>>position string 6
>>name string 'Tove Lise Nordahl'
>>title string 'Kommunikasjonssjef'
>>specialist NULL
>>phone string '907 84 591 '
>>phone_alternative NULL
>>email string 'tln@linkarkitektur.no'
>>pressroom_contact string 'true'
>>summary NULL
>>body NULL
>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
related_items array Array(1)
>related_item array Array(3)
>>0 array Array(2)
>>>item_id string 501575
>>>type_of_media string 'image'
>>1 array Array(2)
>>>item_id string 58713
>>>type_of_media string 'contact_person'
>>2 array Array(2)
>>>item_id string 46897
>>>type_of_media string 'contact_person'
related array Array(2)
>image array Array(1)
>>0 array Array(32)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'image'
>>>language string 'de'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 501575
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/images/hanne-johnsrud-501575'
>>>published_at string '2015-12-10 11:59:49'
>>>created_at string '2015-12-10 11:50:43'
>>>updated_at string '2015-12-10 11:59:50'
>>>position string 230
>>>header string 'Hanne Johnsrud'
>>>summary NULL
>>>photographer string 'LINK arkitektur'
>>>image_name string 'Hanne Johnsrud Square.jpg'
>>>image_format string '.jpg'
>>>image_size string 2147677
>>>image_dimensions string '975 x 975'
>>>image_license string 'Creative Commons Attribution'
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/uwwbawvedplcrnqv1dvf.jpg'
>>>download_url string 'https://www.mynewsdesk.com/material/image/501575/download?resource_type=resource_image'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/uwwbawvedplcrnqv1dvf.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/uwwbawvedplcrnqv1dvf.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/uwwbawvedplcrnqv1dvf.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/uwwbawvedplcrnqv1dvf.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/uwwbawvedplcrnqv1dvf.jpg'
>>>subjects array Array(1)
>>>>subject array Array(2)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
>contact_person array Array(2)
>>0 array Array(32)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'contact_person'
>>>language string 'de'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 58713
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/58713'
>>>published_at string '2015-12-10 11:57:00'
>>>created_at string '2015-12-10 11:55:14'
>>>updated_at string '2015-12-10 11:57:58'
>>>position string 44
>>>name string 'Hanne Johnsrud'
>>>title string 'Landskapsarkitekt'
>>>specialist NULL
>>>phone string '+47 992 26 560'
>>>phone_alternative NULL
>>>email string 'Hanne.Johnsrud@linklandskap.no'
>>>pressroom_contact string 'false'
>>>summary NULL
>>>body NULL
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/cmtccu6mrmwodflnqe1y.jpg'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/cmtccu6mrmwodflnqe1y.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/cmtccu6mrmwodflnqe1y.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/cmtccu6mrmwodflnqe1y.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/cmtccu6mrmwodflnqe1y.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/cmtccu6mrmwodflnqe1y.jpg'
>>>subjects array Array(1)
>>>>subject array Array(2)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
>>1 array Array(33)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'contact_person'
>>>language string 'no'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 46897
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/46897'
>>>published_at string '2014-09-26 15:24:00'
>>>created_at string '2014-09-26 15:24:47'
>>>updated_at string '2015-03-12 09:54:20'
>>>position string 43
>>>name string 'Anne Pia Møllenhus'
>>>title string 'Landskapsarkitekt'
>>>specialist string 'Leder LINK landskap'
>>>phone string '+47 480 56 626 '
>>>phone_alternative NULL
>>>email string 'apm@linklandskap.no'
>>>pressroom_contact string 'false'
>>>summary NULL
>>>body NULL
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/dxrtoizvgupgybfa7fjc.jpg'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/dxrtoizvgupgybfa7fjc.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/dxrtoizvgupgybfa7fjc.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/dxrtoizvgupgybfa7fjc.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/dxrtoizvgupgybfa7fjc.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/dxrtoizvgupgybfa7fjc.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag array Array(2)
>>>subjects array Array(1)
>>>>subject array Array(2)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(64)
Attribute Type Value
type_of_media string 'news'
id string 141591
title string 'LINK-Landskaps-Hanne-Johnsrud-er-valgt-ut-som-deltager-pa-idélaben-«Byer-som-virker»'
unordered_param3 boolean false
unordered_param4 boolean false
nice_title string 'LINK Landskaps Hanne Johnsrud er valgt ut som deltager pa idélaben «Byer som virker»'

Kontaktperson

Hanne Johnsrud
Landskapsarkitekt
Mob:
+47 992 26 560
Hanne.Johnsrud
@linklandskap.no
Anne Pia Møllenhus
Leder LINK landskap, Landskapsarkitekt
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no