Nyheter

LINK arkitektur har vunnet IGS arkitekturpris

LINK arkitektur har vunnet IGS arkitekturpris

2015-11-20

Verket 4 er siste byggetrinn av et større utbyggingsområde på Damsgård. På tomten lå det tidligere et Jernstøperi fra 1800-tallet som har inspirert oss i utformingen av de tre prosjektene, som nå står ferdig. Hvert delfelt har fått sitt eget uttrykk og egenart, men knytter sin identitet til det gamle Jernstøperiet. Det gamle teglbygget har vært en viktig del av oppdraget vårt og er restaurert og innredet til butikk.

Verket 4, er utført med CorTen fasadeplater i kontrast mot polykarbonat på deler av fasaden. Totalt er det 2 650 m2 CorTen og sammen med den utradisjonelle formen på bygget skaper det et spennende uttrykk så vel som spennende planløsninger.

IGS arkitekturpris er en ny pris for fremragende bruk av stål i fasader som lanseres i år. Det er Industrigruppen Stål & Fasade (IGS) som står bak den nyopprettede prisen. Prisen tildeles et arkitektfirma for et prosjekt som kjennetegnes ved fremragende arkitektonisk bruk av fasadeplater & sandwichpaneler av stål.

-Vi har opprettet prisen for å øke bevisstheten rundt fordelene med fasadeplater og sandwichpaneler, forteller Knut Helle, formann i IGS. Prisen deles ut til et prosjekt som har kvaliteter hva angår estetikk, funksjon, teknikk, miljø og økonomi.

Juryens begrunnelse:

I verket 4 viser LINK Arkitektur god bruk av CorTen stål i plateformat. Tak og fasade dekkes i det samme materialet, noe som gir et enhetlig og monumentalt uttrykk. Formen brytes av vertikale snitt dekket i kanalplater, en uvanlig materialkombinasjon som fungerer overraskende bra. CorTen er krevende mht. misfarging på avrenning, og detaljeringen ser ut til å være godt ivaretatt. Materialvalget er inspirert av det historiske jernstøperiet på tomta.

Interessante effekter oppstår når den rustne metalloverflaten får forskjellige vinkler mot omgivelsene. Overflatens rust-patinering varierer visuelt avhengig av lys, innsynsvinkel og værforhold. Samvirke mellom form og materiale er vesentlig for å gi bygningen et tiltalende preg.

Kontaktperson

Grethe Haugland
Administrerende Direktør
Mob:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no