Nyheter

LINK Landskap feirer 30-årsjubileum!

LINK Landskap feirer 30-årsjubileum!

2015-05-21

Kontoret har stått for realisering av flere viktige landskapsprosjekter. I tillegg til Grorudparken, er Bruparken og Strømsø Torg i Drammen prosjekter kontoret er spesielt stolte av. LINK Landskap består i dag av 24 medarbeidere, og har lokaler i den historiske trafoen på Briskeby i Oslo. Fortsatt er flere av de opprinnelige partnerne en del av kontoret, og representerer kontinuitet og kompetanse gjennom 30 år.

LINK landskap, som kontor og fagmiljø, ble etablert høsten 1985 med navnet 13.3 landskapsarkitekter AS. Gjennom gode og nære kontakter, fikk kontoret i oppdrag å tegne landskapsplanen for Aker Brygge etter at Telje-Torp-Aasen Arkitekter ble tildelt reguleringsoppdraget for hele området og var arkitekt for Terminalbygget.

13.3 Landskapsarkitekter

13.3 Landskapsarkitekter bestod av partnerne Landskapsarkitektene Terje Vedal, Helge Strand, Eivind Saxhaug og Thormod Sikkeland samt Landskapsingeniørene Bjørn Berger og Christer Ohlsson. Landskapsarkitektkontoret tok navnet sitt fra kontoradressen til lokalene i 3dje etasje i Nedre Slottsgate 13. Kontoret delte hus med landskapsarkitektene Bjarne Aasen og Alf Haukeland og arkitekt Kjetil Thorsen. Haukeland og Thorsen dannet etter hvert Snøhetta, og Bjarne Aasen ble værende med egen praksis, i tillegg til sitt undervisningsarbeid ved Institutt for Landskapsplanlegging på Landbrukshøgskolen på Ås. Aasen deler fortsatt LINK Landskaps kontorer på Briskeby i dag.

Kontoret tok på seg ulike oppgaver, men hadde spisskompetanse på detaljprosjektering av byrom. Kontoret tegnet kjente byrom som Aker Brygge, Christiania Torg, Wessels plass, Slottsparken og Rådhusplassen. Samtidig engasjerte kontoret seg i utfordringer knyttet til vann i by.

Multiconsult seksjon 13.3 Landskapsarkitekter

I 2002 ble 13.3 en del av Multiconsult. Gjennom elveåpningsprosjektene hadde 13.3 jobbet tett med VA-avdelingen i Multiconsult. Ønsket om en tettere tilknytning til det tekniske fagmiljøet for videreutvikling og endringer i markedet avgjorde valget om sammenslåingen. Alle kontorets eiere ble med til Multiconsult og kontoret tok navnet Multiconsult Seksjon 13.3 Landskapsarkitekter. Bjarne Aasen flyttet med og vi beholdt felles lokaler.

Da Fjellanger Widerøes planavdeling senere ble kjøpt av Multiconsult og innlemmet i seksjonen, bestod miljøet på det meste av 34 landskapsarkitekter og var dermed Norges største landskapsarkitektkontor.

Gjenåpning av elver og bekker og ulike strategier for LOD-tiltak (lokal overvannsdisponering) ble en fanesak for kontoret. I kjølevannet av dette kom det flere viktige elveåpningsprosjekter, spesielt i Oslo. Kontoret samarbeidet med VAV og var en viktig bidragsyter i det strategiske arbeidet som ligger forut for den blågrønne satsingen vi ser i Oslo i dag. Gjenåpning av Alna med blant annet Grorudparken ble et resultat av dette.

LINK Landskap

I 2008 ble Seksjon 13.3 Landskapsarkitekter overført til LINK Signatur AS som del av et strategisk oppkjøp. Multiconsult AS og WSP Group gikk inn på eiersiden i LINK og overførte all sin arkitektvirksomhet til LINK Signatur. Landskapsarkitekt-teamet fikk da navnet LINK landskap.

Kontoret har stått for realisering av flere viktige landskapsprosjekter. I tillegg til Grorudparken, er Bruparken og Strømsø Torg i Drammen prosjekter kontoret er spesielt stolte av.

LINK Landskap består i dag av 24 medarbeidere, og har lokaler i den historiske trafoen på Briskeby i Oslo. Fortsatt er flere av de opprinnelige partnerne en del av kontoret, og representerer kontinuitet og kompetanse gjennom 30 år.

Kontaktperson

Anne Pia Møllenhus
Leder LINK landskap, Landskapsarkitekt
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no