Nyheter

Norske Landskapsarkitekters forenings landskapsarkitekturpris gikk til LINK Landskap

Norske Landskapsarkitekters forenings landskapsarkitekturpris gikk til LINK Landskap

2015-04-20

Grorudparken mottok historisk pris.

Norske Landskapsarkitekters forening (NLA), vedtok i år å stifte en egen pris for landskapsarkitekturprosjekter. Prisen deltes ut for første gang i 2015.

NLA mottok til sammen 50 forslag på prosjekter. Juryen bestod av medlemmer i NLA, med Morten Klokkersveen som juryformann.

Fredag 17.04. ble den årlige fagdagen i NLA avholdt i Bergen. Prisutdelingen foregikk på høytidelig vis som en del av dette arrangementet. En enstemmig jury tildelte årets pris til LINK Landskap for prosjektet Grorudparken. Anne Pia Møllenhus var tilstede og mottok prisen på vegne av kontoret. Vi er veldig stolte over å vinne denne historiske prisen, og at våre fagfeller anerkjenner dette prosjektet som også er et hjertebarn for kontoret. Vi mener Grorudparken er et verdig prosjekt som fortjener denne oppmerksomheten.

NLA valgte i tillegg å utdele en ærespris. Landskapsarkitekt Bjarne Aasen fikk tildelt NLA’s ærespris 2015. Bjarne har i mer enn 50 år, enten på egen hånd eller i samarbeid med andre, stått for noen av de beste prosjektene så langt i norsk landskapsarkitektur. Han var også den første i Norge som sammen med kollega Toralf Lønrusten benevnte seg og sitt firma som «Landskapsarkitekt». I en alder av snart 82 er han fortsatt virksom i faget. Bjarne har siden 1985 hatt kontorfelleskap med LINK Landskap, tidligere 13.3 Landskapsarkitekter, og hatt stor betydning for firmaet.

Kontaktperson

Anne Pia Møllenhus
Leder LINK landskap, Landskapsarkitekt
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no