Nyheter

Langgatakvartalene i Sandnes

Langgatakvartalene i Sandnes

2015-03-20

To kvartaler midt i Sandnes sentrum rehabiliteres og bygges opp på ny.

Krossen - Langgata i Sandnes er Norges lengste gågate og utgjør i hovedsak det som kan kalles det historiske sentrumet av Sandnes. Her ligger Krossen (`Krysset` på rogalandsk), det yrende handelssenteret i Sandnes i gamle dager. I dag ligger området ganske i brakk og venter på bedre tider. Byggene som står der er i hovedsak tomme og forfaller, mens andre deler er asfaltert og benyttes som parkeringsplasser. Det er viktig for positiviteten i den gamle handelsgaten at det skjer en reparasjon av området, at nye penger tilføres, at nye bygg bygges opp og gir rom for nytt liv, og at de gamle byggene får tilbake sin gamle stolthet.

Hva gjør vi?

Vi beholder de to gamle `hjørnetennene` i Langgata; Øglændhuset i det ene kvartalet og Aaslandhuset i det andre. Øglændhuset er et gammelt funkishus, som skal rehabiliteres tilbake til de store høyder og vel så det; her ser vi for oss Sandnes sine aller mest spennende butikklokaler om noen år. På illustrasjonene har vi gitt rom for Zara. Det er foreløpig bare ren diktning, men ikke desto mindre en utmerket idè. Bak Aaslandshusets fasadeplater og husmorvinduer skal vi lokke frem det gamle sveitserhuset. Sammen med disse to gamle perlene skal vi bygge opp nye kvartal, med nye rom for et bedre liv i Sandnes.

Ny bebyggelse langs Langgata tilpasser seg de gamle husenes høyde og volumer, mens vi bygger oss opp både i høyde og volum den andre veien, mot jernbaneviadukten og den nye bebyggelsen i transformasjonsområdet på den andre siden av jernbanen.

Den eksisterende kvartalstrukturen beholdes og forsterkes, fasadene mot yttersidene av kvartalet får en formell side, mens fasadene mot gårdsrommene er gitt ett mer lekent og ledig uttrykk. Kvartalet er delt opp av smug og plasser. En by der det er kjedelig å gå som fotgjenger, har tapt mye. Prosjektet gir mye tilbake til byen både med sine smug og plasser med rom for butikker, cafèer og lekeplasser, men også med sin arkitektur. Det er lagt vekt på å skape en arkitektur som tar opp i seg mangfoldet og variasjonene som ligger i en by, men samtidig med ett helhetlig, gjennomarbeidet grep. Det er valgt å bruke tradisjonelle materialer som murstein, stein, tre og pussede overflater, sammen med glass og stål. Det er plasser for både små og store butikker i første etasje, leilighetshotell i andre etasje og boliger i de øvrige etasjene.

Samtlige boliger er tosidig belyste, med balkong. Vi har 30 m² uteareal pr boenhet. Disse er fordel mellom byrom på gateplan, felles gårdsrom og felles takterrasser. Det er ganske enestående i ett sentralt og urbant prosjekt å få til løsninger med et så raust og variert tilbud til uteareal.

Da kvartalene ligger innenfor Riksantikvarens NB-register, og ved det fredede Nygaardshuset, har vi utarbeidet en kulturhistorisk DIVE-analyse etter Riksantikvarens retningslinjer. Dette betyr at vi har registrert og studert hvert hus innenfor planområdet, sett på miljøet og analysert forskjellige scenarier og konsekvensene av scenariene. Dette har gitt oss en stor kunnskap om både Krossen og menneskene som har levd sine liv der, så vel som til Sandnes bys historie. Vi tror dette kan skimtes igjen i vår arkitektur.