Nyheter

LINK plan har vunnet rammeavtale i Drammen

LINK plan har vunnet rammeavtale i Drammen

2015-03-11

Drammen kommune utlyste Rammeavtale rådgivingstjenester for Byplan og Byprosjekter innenfor 2 fagområder: Byutvikling og Planarbeid.

LINK PLAN har nå fått tildelt rammeavtale på Planarbeid etter Plan- og bygningsloven sammen med 3 andre tilbydere.

LINK arkitekturs fagmiljø innen PLAN er et bredt sammensatt og allsidig fagmiljø som består av planarkitekter, landskapsarkitekter, planleggere og sivilingeniører.

Fagmiljøet har betydelige referanser innen by- og tettstedsutvikling, utvikling av urbane miljøer, blågrønne strukturer. Vi har også omfattende engasjementer og lang erfaring innen utvikling av boligområder, næringsområder, parker, friområder og idrettsanlegg.

Våre planleggere behersker de formelle planprosessene og har utstrakt erfaring i samhandling med kommunens administrasjon, noe som er vesentlig for å kunne få gjennomslag for de løsninger som planlegges. God kjennskap til lover og forskrifter er en grunnleggende forutsetning for vårt arbeid.

Vår styrke er strategi- og prosesstenkning i byutvikling, kombinert med spisskompetanse innenfor arkitektur, landskapsarkitektur og miljø.

Bilder: Tidligere prosjekt utført av LINK Landskap ved Strømsø torg i Drammen