Nyheter

Byggeplaner midt i verdensarven

Byggeplaner midt i verdensarven

2015-03-11

Skur 8 på Bryggen i Bergen skal etter planen rives. Målet er å bygge et 800 m2 stort bygg som huser en rekke restauranter, samt et nytt servicesenter for småbåttrafikken. Byggeplanene har vært på høringsrunde hos de relevante myndighetene, og ingen sier nei.

Det er selskapet S8 Eiendom som har inngått avtale med Bergen og Omland Havnevesen, som eier grunnen. Planleggerne i Opus har jobben med å detaljregulere og få bygget gjennom i det offentlige. Byggehøyder og størrelsen til bygget ble gitt i reguleringsplan fra 2006, kalt Vågen, kaiene og Bryggen. Det byr på utfordringer knyttet til verdensarvstedet Bryggen. Reguleringsplanen gir føringer for et moderne bygg med moderne arkitektur, som samtidig skal ta opp i seg historien i området. Det er også rent tekniske utfordringer, som at bryggen der bygget er tegnet inn er den lavest liggende i Vågen. Underetasjen i det nye bygget skal fungere som et nytt servicesenter for småbåttrafikken. Kaien må løftes noe, samtidig er det slik at vi må ivareta alle de viktige siktlinjene i området, og vi må ikke skygge for Bryggen. Samtidig blir det et fantastisk utsiktspunkt fra taket.

- Bygget vil integreres i de historiske omgivelsene og vil speile livet på Bryggen og Vågen. Inspirasjonen til S8 er hentet fra den bergenske trearkitekturen, fiskenæring og sjøfart. Glassfasaden skal speile omgivelsene på dagtid og bli et samlingssted på kveldstid. Vi regner med at det vil skape debatt, og vil følge spent med på hva byens borgere mener! Målet har vært en arkitektur som er ny for byen og for området, men som ikke er så spenstig at den blir en stor debatt i seg selv. Kravet for planen er at det skal være moderne samtidig som det er tilpasset omgivelsene. Vi tror vi har fått det til, sier LINK arkitekturs teamleder i Bergen, Grethe Haugland, som håper at huset i seg selv blir en attraksjon som skaper mer aktivitet i området.

Kontaktperson

Rolf Maurseth
Markedssjef, Sivilarkitekt
Mob:
+47 915 68 617
rm@linkarkitektur.no
Grethe Haugland
Administrerende Direktør
Mob:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no