Nyheter

Velkommen til Boligdagene 2015

Velkommen til Boligdagene 2015

2015-03-06

LINK arkitektur har, sammen med Estate Media, Eiendom Norge, Obos, NBBL Fulltegningsforsikring, Seltor Bolig, Kluge advokatfirma, Huseiernes Landsforbund og Rambøll, gleden av å invitere deg til Boligdagene 2015, som avholdes 23–24. april på Quality SPA & Resort Son.

Norges befolkning vokser i raskt tempo, og innen 2030 vil innbyggertallet øke fra 5 til 6 millioner. Stor befolkningsvekst, urbanisering og infrastrukturbehov krever raske og nye grep i forhold til blant annet byutvikling og boligbygging. Boligutviklingen må skje i tilknytning til etablerte og planlagte kollektivlinjer og knutepunkter, men hvilke politiske målsetninger har myndighetene i forhold til disse utfordringene?

Hvilke grep og tiltak kan kommunene bidra med, slik at boligbyggingen kan forholde seg til befolknings- og infrastrukturutviklingen?

Boligbygging må skape noe vakkert og levende, og boligprosjekter må ha en skala og et utrykk som skaper gode opplevelser og fungerer sammen med omgivelsene.

Hvordan lykkes med dette? Dagens boligkjøpere er mer krevende og har annerledes livs- og arbeidsmønster enn tidligere. Hva slags boliger behøves og ønskes nå og i fremtiden? Hvem er fremtidens generasjoner, og hvilke ønsker har de?

Boligmarkedet kan være vanskelig og utfordrende, og det kreves god og riktig kunskap for å kunne levere gode tjenester som samtidig gir en gunstig avkasting på investeringene. Hvordan kan investeringer i det norske boligmarkedet være trygt, og hvordan kan boligutviklere og utbyggere få lønnsomhet i utvikling og salg av boligprosjekter?

Konferansen gir deg svar på disse og andre viktige spørsmål. Alle eiendomsaktører – fra både det private og det offentlige – er dermed invitert til en inspirerende og innholdsrik konferanse som vil gi deg bedre kunnskap om hvordan man kan lykkes, både kommersielt og sosialt – i dagens boligmarked.

Her kan du lese hele programmet og melde deg på

Kontaktperson

Rolf Maurseth
Markedssjef, Sivilarkitekt
Mob:
+47 915 68 617
rm@linkarkitektur.no