Nyheter

Konkurranse om utforming av Bankplassen

Konkurranse om utforming av Bankplassen

2015-01-09

LINK Landskap, sammen med ÅF Lighting, er prekvalifisert til å utarbeide konkurransen om rehabilitering og revitalisering av Bankplassen i Oslo.

Det er 3 team som er valgt ut til å utarbeide forslag i plan- og designkonkurransen.

Hensikten med prosjektet er å rehabilitere og revitalisere Bankplassen. Målet er å skape et attraktivt byrom som inviterer til opphold både sommer som vinter. Ønsket er å gi plassen posisjon som en potensiell generator for urbant liv i Kvadraturens sydlige områder. Plassen har behov for oppgradering. Samtidig søker Norges Bank å etterleve samfunnsansvaret ved å forvalte Bankplassen til det beste for og til glede for Kvadraturens beboere og besøkende både på dagtid og kveldstid.

Det er tenkt at Bankplassen vil være en del av Norges Banks 200 års feiring som skal foregå i juni 2016. Første fase skal stå ferdig til jubileumsåret.

Kontaktperson

Anne Pia Møllenhus
Leder LINK landskap, Landskapsarkitekt
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no