Vågen videregående skole og Sandnes kulturskole

Vågen vgs og Sandnes kulturskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Vågen vgs og Sandnes kulturskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Vågen vgs og Sandnes kulturskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Vågen vgs og Sandnes kulturskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Vågen vgs og Sandnes kulturskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Vågen vgs og Sandnes kulturskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Vågen vgs og Sandnes kulturskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Vågen vgs og Sandnes kulturskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Vågen vgs og Sandnes kulturskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Vågen vgs og Sandnes kulturskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Vågen vgs og Sandnes kulturskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Vågen vgs og Sandnes kulturskole
Foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

Vågen videregående skole og Sandnes kulturskole

Videregående skole for estetiske fag i Vågen i Sandnes med ca. 800 elevplasser.

Beleilig plassert i sentrum av Sandnes skolen har plass til 800 elever. Skolen henvender seg til en rekke fag innenfor media og kommunikasjon, tegning og formgiving, kunst og håndverk, musikk, dans og drama.

Bygninges areal er på 22.500 m2, inkludert en idrettshall, en forelesningssal med 380 seter, diverse audition rom, og rom som er utstyrt for gymnastikk. Prosjektet har en stram enkelhet som gjenspeiler planløsningens enkle og logiske oppbygning. På samme tid, de enkelte bygningsdeler gir en dynamisk kraft til campusen. "Kokongen", i atriet, er et slikt element. Med sin lekne «organiske» form over 4 nivåer, markerer den seg gjennom taket og lener seg ut over gaten mot vest. 4. etasje har en sammenhengende glassfasade med vekslende farget glass opp til 170 meter i lengden blir et kraftfullt visuelt element i bybildet . Et karakteristisk bygning element mot nord er en "funkis"-bygningen med en pusset fasade. Dette er en bygning som har en lignende ombygging som for bygning som har blitt revet, men som Sandnes Kommune ønsker skal inngå som en del av en større, eldre bygde miljø.
Skolen er preget av en raffinert bruk av materialer. "Kokongen" er kledd med lerk, både på utsiden og på innsiden. Tyngre, mer eller mindre åpne bygningsdelene er kledd med travertin, mens kantinearealer og foajeer har opp til tre nivåer med glassfasade mot sør og mot elvepromenaden. Bygningene vises åpen mot sør og øst, men mer lukket mot gaten i vest og nord.

Skolen har sin basis i utdanningsprogrammer med estetiske læreplaner. Samhandling og kommunikasjon på tvers av disipliner, men med muligheter for spesialisering har vært ledende temaer under utviklingen av masterplan. Hovedatriet er konsentrert på en stor sentral felles område, noe som er tydelig på alle skolens fire nivåer. Gode ​​forbindelser mellom åpne trapper og heiser i dette området knytter alle fire nivåer sammen. Studenter og lærere vil møte her fra de ulike undervisnings avdelinger. De ulike studentgrupper har læreområder som består av store og små klasserom og grupperom. Disse områdene er preget av en bruk av glass som gir en overflod av lys og åpenhet. Det er lagt vekt på å gi universell tilgang i hele campus.

Kontaktperson

Håkon Iversen
Håkon Iversen Leder team Bergen og Stord
Kontor:
Bergen
Mob:
+47 920 48 768
Tel:
+47 55 57 34 00
hi@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg Anskaffelse: Konkurranse Sted: Holbergs gate 23, Sandnes Oppdragsgiver: Rogaland fylkeskommune Bruttoareal: 19 600 m2 Status: Ferdigstilt 2010 Samarbeidspartner: Plan Vest AS / RIB: procon Stavanger / RIV, RIAKU, RIG og RIBr Sweco AS / RIE Cowi AS Fagområder: Interiør / Arkitektur