UMEVA:s huvudkontor

UMEVA
Foto: Hundven-Clements Photography
UMEVA
Foto: Hundven-Clements Photography
UMEVA
Foto: Hundven-Clements Photography
UMEVA
Foto: Hundven-Clements Photography
UMEVA
Foto: Hundven-Clements Photography
UMEVA
Foto: Hundven-Clements Photography
UMEVA
Foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

UMEVA:s huvudkontor

Då UMEVA under hösten 2007 beslutade att flytta till nya lokaler fick vi förtroendet att rita deras nya kontorshus samt även projektera inredningen. Ledord under projektets gång har varit miljö, flexibilitet och hållbarhet. Man tar exempelvis sin värme från reningsverket, som ligger på samma tomt.

UMEVA ville sitta intill avloppsreningsverket för att på så sätt samla all verksamhet till samma fastighet. Reningsverket ska också komplettera med ett slutpoleringssteg för rening av fosfor genom flotation i utgående vatten.

Huset i 4 våningar är beläget vid älvstranden och har plats för 70 arbetsplatser, konferensrum, samtalsrum, en större möteslokal samt caféyta. Ett krav har varit att verksamheten ska kunna växa och förändras under lång tid utan att behöva byta lokaler. Huset är därför förberett för att kunna byggas på med ytterligare en våning, och stor vikt har lagts vid utformningen av arbetsplatserna för att möta kravet på flexibilit

Kontaktperson

Anna Lundberg
Anna Lundberg Regionssjef
Kontor:
Umeå
Mob:
+46 73 088 52 23
Tel:
+10 479 92 08
anna.lundberg
@linkarkitektur.se
Sted: Övägen 37, Umeå Oppdragsgiver: UMEVA Bruttoareal: 2 900 m2 Status: Färdigställt 2009 Fagområder: Arkitektur / Interiør