Strømsø torg

Strømsø torg
Foto: Hundven-Clements Photography
Strømsø torg
Foto: Hundven-Clements Photography
Strømsø torg
Foto: Hundven-Clements Photography
Strømsø torg
Foto: Hundven-Clements Photography
Strømsø torg
Foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

Strømsø torg

Strømsø torg er et flerfunksjonelt torg ved Jernbanestasjonen i Drammen.

Strømsø Torg ligger i direkte tilknytning til Drammen Jernbanestasjon, Norges fjerde største stasjon med over 2,2 mill reisende årlig. Strømsø torg er del av Drammens viktigste byakse – aksen mellom det klassiske torget i Bragernes bydel og reisetorget i Strømsø bydel som bindes sammen av Bragernes bru.

Torget er totalrenovert og fremstår i dag som et verdig ankomstpunkt og en storstue for byen. Myke trafikanter er satt i fokus ved å redusere trafikkbelastningen, tilrettelegge for gående- og syklende og bedre universell utforming. Torget er delt i en stor åpen plass og en parkdel. Et stort antall mennesker krysser over torget for å komme til buss og tog. Den åpne plassen foran stasjonen oppfordrer til opphold i en solfylt del av torget, og er fleksibel i forhold til ulike behov og arrangementer. Torgets fokus er vannskulpturen utformet av den engelske kunstneren William Pye. Et helhetlig natursteinsdekke definerer og forenkler torget samtidig som det fremhever fasadene som omgir torget. Parkdelen mot syd er roligere og mer tilbaketrukket. Den gamle fontenen har fått et nytt rom å stå i, og med benker og trær som ramme er dette rommet et hyggelig sted å vente på bussen. Parken består av trær og plenarealer som oppfordrer til uformell bruk.

Kontaktperson

Anne P. Møllenhus
Anne Pia Møllenhus Leder LINK Landskap, landskapsarkitekt MNLA
Kontor:
LINK Landskap
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no
Tiltak: Byrom – rehabilitering av utomhusanlegg Sted: Strømsø Torg 1, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune Utomhusareal: 14 000 m2 Status: Ferdigstilt 2012 Samarbeidspartner: Multiconsult AS og kunstner William Pye Fagområder: Landskap Miljøaspekt: Robuste og varige materialer. Tilrettelegging for kollektivtransport og syklende