Ringve Museum, Trondheim

Ringve Museum
Foto: Harald Oren/ Ringve Museum
Ringve Museum
Foto: Harald Oren/ Ringve Museum
Ringve Museum
Foto: Harald Oren/ Ringve Museum
Ringve Museum
Foto: Harald Oren/ Ringve Museum
Ringve Museum
Foto: Harald Oren/ Ringve Museum
Ringve Museum
Foto: Harald Oren/ Ringve Museum
Ringve Museum
Foto: Harald Oren/ Ringve Museum
Ringve Museum
Foto: Harald Oren/ Ringve Museum
Ringve Museum
Foto: Harald Oren/ Ringve Museum
Forrige Neste

Ringve Museum, Trondheim

Norges nasjonale museum for musikk, er et historisk gårdsanlegg som ligger på en høyde på Ladehalvøya nær Trondheim, med flott utsyn over kulturlandskapet og fjorden.

Bygningene ligger rundt et lukket tun, og er fra perioden 1740 til 1952. Alle bygningene i anlegget er verneklas­sifiserte (Wesselbygget er fredet). Ringve Mu­seum har nasjonalt ansvar for formidling av musikk og musikkinstrumenter.

Museet er oppgradert med et nytt tilbygg, og eksiterende bygg er ombygget og rehabilitert. Tilbygget er lagt på utsiden av tunet og er en blackbox for skiftende utstillinger. Tilbygget er gitt en form og et uttrykk inspirert av musikkinstrumenters resonanskasser. Fra mediateket er det en flott utsikt over den botaniske hagen som omkranser anlegget. De faste utstillingene er tilpasset en ny sammenhengende van­dring gjennom museet, som har fått ny inngang med resepsjon, butikk og serveringsareal. Også muséets festsal har blitt oppgradert. Det har vært en målsetning å oppnå gode, miljøvennlige løsninger, med lav energibruk. Den nye delen av museet er Norges første mu­seumsbygg som oppfyller kravet til passivhus. En ny heis gir god tilgjengelighet til museets tre etasjer.

Kontaktperson

Gunnar Næss
Gunnar Næss Leder team Trondheim, kontraktsjef, sivilarkitekt
Kontor:
Trondheim
Mob:
+47 950 89 553
gn@linkarkitektur.no
Tiltak: Tilbygg/ ombygging Anskaffelse: Konkurranse Sted: Lade Alle 60 , Trondheim Oppdragsgiver: Stiftelsen Ringve Museum Bruttoareal: 910 m2 Status: Ferdigstilt 2013 Fagområder: Arkitektur Miljøaspekt: Passivhus