Psykiatriløftet Levanger

Psykiatricenter Levanger
Hundven-Clements Photography
Psykiatricenter Levanger
Hundven-Clements Photography
Psykiatricenter Levanger
Hundven-Clements Photography
Psykiatricenter Levanger
Hundven-Clements Photography
Psykiatricenter Levanger
Hundven-Clements Photography
Psykiatricenter Levanger
Hundven-Clements Photography
Psykiatricenter Levanger
Hundven-Clements Photography
Psykiatricenter Levanger
Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

Psykiatriløftet Levanger

Bygging av nytt psykiatribygg ved Sykehuset Levanger samt rehabilitering og tilpasning av eksisterende bygningsmasse. Nybygget har 3 sengeposter; en akuttpost med skjermet avdeling med egen adkomst, en allmennpost og en alderspsykiatrisk post, totalt 34 sengerom. Poliklinikk i plan 2. Ny hovedinngang som er samlende for alle psykiatribyggene, med adkomst via gangbro til øvrige psykiatribygg samt utgang til felles skjermet uteområde. Atrium med skjermet og oversiktlig uteområde for pasienter. Nybygget er også koblet mot Somatisk og øvrige psykiatribygg via kulvert.

Det har vært en målsetning å formgi et bygg som passer inn i parkrommet. Tomta var del av sykehusparken som nå erstattes av område rundt nybygg med parkmessig utførelse. Nybygget tilpasser seg øvrig bebyggelse, deriblant verneklassifiserte paviljongbygg fra 1980. Samtidig gir nybygget sin form og materialitet identitet til sykehusanlegget.

Prosjektet gir mulighet for godt samspill og fleksibilitet mellom psykiatripostene og LINK har bidratt med bearbeiding av romprogrammet for å oppnå areal-effektivisering og optimal bruk. Funksjonene i sengepostene stiller strenge krav til logistikk, robusthet, oversiktlighet og fleksibilitet, med behov for trygge rammer både for pasienter og ansatte. Inne- og utemiljøer ivaretar sikkerhetsaspektet og ambisjonen om å skape et helbredende miljø. LINK har koordinert bygg, interiør og integrert kunst i samarbeid med kunstnere.

Se filmen om prosjektet >

Kontaktperson

Gunnar
Gunnar Næss Leder team Trondheim, kontraktsjef, sivilarkitekt
Kontor:
Trondheim
Mob:
+47 950 89 553
gn@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg og ombygging Sted: Levanger Oppdragsgiver: Sykehusbygg HF, Helse Nord- Trønderlag HF Bruttoareal: 8 700 m2 Utomhusareal: 9 200 m² Status: Ferdigstilt 2018 Samarbeidspartner: Veidekke AS Fagområder: Arkitektur / Helse og omsorg / Landskap / Interiør Miljøaspekt: Passivhus klasse B, Terapihager