Parkportalen, Stavanger

Parkportalen
Illustrasjon: MIR
Parkportale
Illustrasjon: MIR
Parkportalen
Illustrasjon: MIR
Forrige Neste

Parkportalen, Stavanger

Parkportalen er et nytt og fremtidsrettet næringsbygg, som ved hjelp av BREEAM Excellent kvalifisering vil bli bygd opp med tanke og respekt for både miljø og brukere.

Bygget vil med sine 25 000 m2 og opp til 8 etasjers tårnmotiv danne hjørnesteinen for Jåttåvågens nye inngangsportal. Plasseringen er den attraktive ”Riggtomta” som ligger langs Boganesveien og Jåttåvågveien. Plasseringen er særlig unik da denne er orientert mot Jåttå videregående skole på motsatte side av Jåttåvågveien, der de til sammen danner en ny inngangsportal til Jåttåvågen. Bygget vokser i høyden fra nord til sør, og tilpasser seg skalaen i omgivelsene. Hovedvolumene deles opp vertikalt i sammenflettede volum som gir bygget en forenende skala for de omkringliggende byggene. Der har vært fokusert på varme og stofflighet i materialevalget for å fremme et imøtekommende og innbydende uttrykk i fasaden.

Energi/miljø
Prosjektet har en tydelig miljøprofil med sterkt fokus på miljø, energibehov og energibruk i designet, og det skal oppfylle Passivhus Standard. Bygningskroppen har en utforming som gir svært god arealutnyttelse, hvilket gir et lavt energibehov. Det har vært fokus på å danne mindre atrier som gir sikt til det fri fra alle arbeidsplasser, og flest mulig kvadratmeter langs fasaden med tilstrekkelig dagslys. Atriene i bygget er uklimatiserte, men fungerer som buffersoner. De er temperert i størstedelen av året, og anvendes som grønne vinterhager. Naturlig ventilasjon forhindrer overopphetning i atriene i sommerhalvåret.

Kontorene langs atriene har tilbaketrukket himling for høyere vinduer og mer dagslys. Størrelsen på atriene er blitt tilpasset gjennom en prosess hvor dagslysberegninger og arealutnyttelse har vært nøye vurdert, for å sikre tilstrekkelig dagslys i alle kontorer. For å oppnå dette anvendes høytreflekterende materiale på veggene i atriene, med en varierende glassandel for de forsjellige  etasjene. Glassandelen i atriets vegger varierer fra mye glass i bunnen, til mindre i toppen. Dette gjør at mer lys blir viderereflektert fra toppen til bunnen for å gi en jevn lysfordeling i atriet.

BREEAM
Bygget skal BREEAM-sertifiseres med ambisjon om nivå ”Excellent”. Gjennom denne miljøklassifiseringen vil byggets miljøytelse bli vurdert for å sikre bærekraftig design. Sertifiseringen vil ivareta følgende kategorier: ”Ledelse og administrasjon”, ”Helse og administrasjon”, ”Energibruk”, ”Transport”, ”Vann”, ”Materialer”, ”Avfall”, ”Arealbruk og økologi”, ”Forurensning” og ”Innovasjon”. BREEAM arbeidet er en fortløpende prosess som har vært i gang siden prosjektets oppstart, hvor det ble foretatt en pre-analyse. Prosjektet lever fortsatt opp til nivå ”Excellent” i designfasen. De primære Målsettinger i BREEAM for Parkportalen er nærheten til lokale knutepunkter, inneklima, dagslys, energieffektivitet, fleksibilitet og miljøvennlige materialer. Kriteriene fra BREEAM har vært med til å forme prosjektet, der for eksempel atrienes størrelse må leve opp til krav om utsyn i atrier.

Fleksibilitet
I konkurransen satte oppdragsgiver fleksibilitet som et fokus for å imøtekomme utskifting av leietakere og tilpasning til den enkelte. Bygget imøtekommer dette med den sammenflettende strukturen som er bygd opp rundt sentralt plasserte kjerner. Dette gir et svært fleksibelt bygg som kan endres og tilpasses etter leietakernes ønsker. De forskjellige ”fingrene” kan kombineres på ulike måter, mens alle har tilgang til kjernene.

I planløsningen er det fokusert på å få et kompakt bygg med mest mulig kontorarealer langs fasaden, og samtidig sikre dagslys og utsikt til det fri fra alle kontorer gjennom atriene. Hver finger kan på denne måten både innredes med full cellekontorløsning, åpent landskap eller en kombinasjon av begge. Toalettkjerner plasseres langs ryggraden i bygget sammen med printerrom, møterom og tekjøkkener. Dette gir en fin utnyttelse av arealene og sikrer tilgang for brukerene av disse funksjonene.

Kontaktperson

Hanne Kruse
Hanne Kruse Leder team Stavanger, sivilarkitekt
Kontor:
Stavanger
Tel:
+ 47 990 90 469
hk@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg Anskaffelse: Konkurranse Sted: Boganesveien 56 , Stavanger Oppdragsgiver: Smedvig Eiendom AS Bruttoareal: 25 000 m2 Status: Forprosjekt Fagområder: Arkitektur Miljøaspekt: BREEAM exellent