Ny inter-kommunal legevakt for Stord, Fitjar og Bømlo

Ny inter-kommunal legevakt for Stord, Fitjar og Bømlo
Illustrasjon: Brick Visual
Ny inter-kommunal legevakt for Stord, Fitjar og Bømlo
Illustrasjon: Brick Visual
Ny inter-kommunal legevakt for Stord, Fitjar og Bømlo
Illustrasjon: Brick Visual
Ny inter-kommunal legevakt for Stord, Fitjar og Bømlo
Illustrasjon: Brick Visual
Ny inter-kommunal legevakt for Stord, Fitjar og Bømlo
Illustrasjon: Brick Visual
Forrige Neste

Ny inter-kommunal legevakt for Stord, Fitjar og Bømlo

Stord sjukehus har en lang og stolt tradisjon, opprinnelsen var Furuly helseheim, et vakkert beliggende anlegg inne i den parkaktige skogen, og der idealistiske visjoner om veien til god helse ble praktisert i en årrekke.

Denne stemningen er beholdt også i dagens sykehus, med sine mange bygninger og der hovedbygget er fredet. For sine klare ideer i formingen av fremragende betongarkitektur ble arkitektene i sin tid hedret med den høyt hengende Houens Fonds arkitekturpris. Også parkanlegget er beskrevet i fredningsbestemmelsene, samtidig som det er uttrykket en forståelse for at sykehuset må ha anledning til å ivareta sine bygningsmessige behov som moderne sykehusdrift forutsetter.

Vårt forslag tar utgangspunkt i nettopp dette; Å skape et anlegg som blir en naturlig del av denne helheten, som ivaretar hensynet til parken og som ikke tar opp konkurransen, men føyer seg inn som en naturlig del av hovedbygningens omgivelser.

Svaret ble en bygning som i format og linjeføring henter trekk fra hovedbygningen, men som gjennom plassering og materialbruk fremstår med sin selvstendige identitet.

Nybygget er derfor direkte knyttet til sykehuset via en innebygget gangbane inn mot sykehusets eksisterende inngang på nedre plan, og via en innglasset gangbro mellom en mulig 3. etasje og sykehusets entrèplan. Dette gir fulle muligheter til sambruk ved sikker og enkel tilkomst i tilfeller der pasienter har behov for røntgen etc, og det vil gi en utmerket forbindelse til en mulig 3. etasje som skal dekke sykehusets behov for hensiktsmessige arealer.

Den del av parken som nybygget beslaglegger, blir gitt tilbake til parken i form av en grønn oase av en takhage der det er godt å oppholde seg, og som er vakker å se ut på.

Om sykehuset selv trenger en tredje etasje, vil denne strekke seg litt lenger inn i parken, men med en transparent, lett bygning som vil ivareta og fremheve parkens kvaliteter. Takflaten vil da plantes til med en varierende flora av sukkulente sedumplanter som gir et flott utsyn fra sykehusets pasientetasjer.

Kontaktperson

Grethe Haugland
Grethe Haugland Regiondirektør Vest, leder team Bergen og Stord, sivilarkitekt
Kontor:
Bergen
Tel:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg Anskaffelse: Konkurranse Sted: Tysevegen 64, Stord Oppdragsgiver: Stord kommune Bruttoareal: 1 000 m2 Status: Ferdigstilt 2017 Fagområder: Arkitektur / BIM - Bygnings Informasjons Modellering / Beskrivelse arkitektfag / Universell utforming / Helse og omsorg Miljøaspekt: Følger LINK arkitektur sitt miljøkonsept for energi og materialbruk