Lilletvedt gård, Bergen

Lilletvedt gård
LINK arkitektur AS/ CM Malherios
Lilletvedt gård
LINK arkitektur AS/ CM Malherios
Lilletvedt gård
LINK arkitektur AS/ CM Malherios
Forrige Neste

Lilletvedt gård, Bergen

Tomten er en historisk del av Lilletvedt Gård.  Organiseringen av prosjektets bebyggelse tar utgangspunkt i tun- tankegangen hvor byggene fikk sin form etter funksjon, og de sammen skapte terrengtilpasset tun som skjermet for vind og vær og samtidig sammen skapte en harmonisk helhet.

Det er variasjon i bygningenes størrelse og høyder, men med et felles formspråk, farge- og materialbruk skaper prosjektet en sammenheng og variert helhet med en gjenkjennelig typologi av saltaksbygg orientert i ulike retninger. Bebyggelsen er plassert slik at landskapssilhuetten (konturen av Lilletveittoppen) fremheves.

Byggene er tenkt med en monolittisk form med likt materiale på yttervegg og tak i varierende og avdempede naturlige fargetoner så som «låverødt», mørk grå og natur.

Arkitektonisk konsept

Byggene er alle forskjellige i form og løsninger og varierer fra 3 til 5 etasjer, der 5 etasje er et fellesareal med utgang til ute-oppholdsarealer. Det er ingen svalganger og byggene er plassert for å gi lite innsyn og mye lys både til utearealene og til leilighetene. Alle leilighetene er enten gjennomgående, eller har to fasader som sikrer gode bokvaliteter. Mot øst er utsikt og det store landskapsrommet fremhevet, og mot vest er det gode private uteoppholdsarealer som er vektlagt.

Det er til sammen 90 leiligheter med varierende størrelser fra under 50 m2 til over 80 m2. Dette skaper muligheten for et godt og variert botilbud for unge og eldre med og uten barn. Tilkomst til alle leiligheter er universelt tilrettelagt, og tilgjengelighetskrav iht. tek 17. Det er i noen av byggene lagt til rette for felles takterrasser med gode sol og utsikts forhold.

Hjertene - Utomhusområdene

I prosjektet har det vært høyt fokus på å prosjektere gode uteoppholdsarealer som er tilgjengelig for alle. Konseptet med tun-

bebyggelsen er blitt styrende for utomhusplanen og det er skapt 3 uterom/tun mellom og ved byggene, vi kaller disse «hjerterommene» i prosjektet og her legges det til rette for møteplasser og fellesareal for beboerne.  Hjerterommene er solrike og støy-skjermet og sees fra alle boenhetene.  Alle inngangspartier til byggene er vendt mot «hjertet», og er med på å skape «liv» med tilfeldige eller faste møter mellom beboerne i de forskjellige oppgangene.

Det skal tilrettelagtes lekeareal og deler av den eksisterende vegetasjonen blir bevart, og kan være områdets 100 meters skoger som barna kan utforske og skape sine egne «verdener». Uteområdet er tilrettelagt etter prinsippet universell utforming og det legges opp til en universell bruk i lekeapparatene. På denne måten vil prosjektet være med å styrke likeverdet.

Lekearealene og oppholdsarealene vil tilpasses ulike aldersgrupper, og stiene til og fra vil være gode rekreasjonsområder. En tilrettelagt soltrapp/amfi gir rom for felles prat, et møbel som gir alle en anledning til å være i uterommet, og delta i opplevelsen av «å være med» selv om man ikke er fysisk delaktig. Hjerterommet bidrar til flere kognitive opplevelser som kan gi god livskvalitet.

Kontaktperson

Grethe Haugland
Grethe Haugland Regiondirektør Vest, leder team Bergen og Stord, sivilarkitekt
Kontor:
Bergen
Tel:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg bolig Anskaffelse: Direkte anskaffelse Sted: Lilletveitvegen, , Nesttun Oppdragsgiver: Lilletvedt gård AS Bruttoareal: 12 450 m2 Status: Forprosjekt 2019/ Under prosjektering Fagområder: Arkitektur / Landskap / Spesialisttjeneste