Lidl huvudkontor Danmark

Lidl huvudkontor Danmark

Butikskedjan Lidl planerar att bygga ett nytt huvudkontor med hög hållbarhetsprofil. LINK arkitektur har fått uppdraget att rita projektet som är del av utvecklingen av Aarhus stadskärna.

Kontorsbyggnaden och ett tillhörande parkeringshus, ska byggas i centrala Aarhus vid kulturcentret Godsbanen. Idag är detta en kreativ knutpunkt och under kommande år ska området utvecklas till en multifunktionell stadsdel. Utöver att uppfylla funktionerna för arbetsplats och parkering, är målet att byggnaderna ska tillföra liv till staden. Utformningen av husen ska bjuda in till aktivitet, bland annat genom integrerade terrasser och sittplatser.

Byggnaden kommer att omfatta 11 000 kvm kontor, en konceptbutik på 2 500 kvm i gatuplan samt ett parkeringshus för Lidl och intilliggande byggnader. Målsättningen är att projektet ska certifieras enligt kraven för den internationella hållbarhetsstandarden DGNB.

I Sverige arbetar LINK arkitektur parallellt med att utveckla ett nytt, hållbart butikskoncept för Lidl. Den första butiken planeras i Sigtuna och byggnaden ska hållbarhetscertifieras enligt kraven för BREEAM nivå Excellent

Kontaktperson

Mogens Kristensen
Mogens Kristensen Direktør Aarhus & HR
Kontor:
Aarhus
Tel:
+45 20 11 17 11
mkr@linkarkitektur.dk
Tiltak: Nybyggnad Sted: Aarhus Oppdragsgiver: Lidl Danmark Status: 2018- pågående Fagområder: Arkitektur Miljøaspekt: DGNB Guld