Horten videregående skole

Horten videregående skole
Brick Visual
Horten videregående skole
Brick Visual
Horten videregående skole
Brick Visual
Horten videregående skole
Brick Visual
Forrige Neste

Horten videregående skole

Konkurransen hadde høye ambisjoner både innen arkitektur, miljø og pedagogikk/logistikk. Skoletomten er idyllisk plassert, tilknyttet Lystlunden park og med en kirkegård på andre siden av en allé.

Vår løsning er basert på å la så mye som mulig av parkområdet være grønt. Et kompakt bygg plassert på området nordligste del gjør at store deler av tomten kan integreres i parken og være en del av skolen uteområde.

Bygningen er løst i fire etasjer pluss en underetasje og teknisk rom på taket, en fordeling som løser mye av logistikken, avstander i bygget og adkomster.

Materialpaletten baserer seg på bruk av miljøvennlige materialer, og både fasader, gulv og hovedtrapp i fellesarealet , samt dekkeforkantene som slynger seg gjennom hele skolebygningen, er i tre.

LINK arbeider i tett, tverrfaglig samspill med energi og miljørådgivere, for å oppnå målet om et energieffektivt plusshus, Breeam Excellent og reduksjon av klimagasser med minst 40% i forhold til et referansebygg.

Konseptet er utviklet med et ønske å trekke parken inn i bygget, og skape en sterk tilhørighet til de naturlige omgivelsene rundt skolen. Ideen er konkretisert ved å videreføre de organiske stiene fra den historiske delen av parken frem til skolen og videre gjennom bygget - dette danner skolens hjerte.

Det ble lagt vekt på bevaring av eksisterende trær, og det legges opp til grønne rammer rundt gang- og kjørearealer. Skolens parkområde blir en frodig oase, med landskapet i en terrassering som skaper rom til diverse type opphold og aktivitet. Det er foreslått et skjermet uteareal til elever med forskjellig behov der de får gode muligheter til opphold og aktivitet. Det er lagt til rette for regnbed som fordrøyer overflatevann.

Kontaktperson

Geir O. Målsnes
Geir Odd Målsnes Fungerende leder Team Oslo, Sivilarkitekt
Kontor:
Oslo
Tel:
+ 47 911 21 240
gom@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg Anskaffelse: Konkurranse Sted: Lystlunden park, Horten Oppdragsgiver: Vestfold Fylkeskommune Bruttoareal: 17 800 m2 Utomhusareal: 14 000 m2 Status: Under bygging Samarbeidspartner: Veidekke entreprenør, Erichsen & Horgen, Sweco Fagområder: Interiør / BIM - Bygnings Informasjons Modellering / Arkitektur / Landskap Miljøaspekt: Plusshus og BREEAM excellent, med outstanding som opsjon. Massivtre.