Haraldsplass Diakonale Sykehus

Haraldsplass Diakonale Sykehus
Illustrasjon: MIR
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Illustrasjon: MIR
Forrige Neste

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) er et privat ideelt diakonalt sykehus eid av Stiftelsen Bergen Diakonissehjem.

I vårt forslag er det lagt stor vekt på å skape et bygg hvor en tar vare på identiteten til Haraldsplass slik den er i dag, og lar nybygget være en naturlig del av en årelang utvikling som er gått i etapper samtidig som vi legger til rette for en videre utvikling av sykehuset.

Nybygget søker å forsterke og tydeliggjøre sentrale kvaliteter på tomten som alleen, den ”opphøyde” beliggenheten og den grønne bakken mot anlegget.

Nybygget har fått en markant og langstrakt form som ”svever” over bakken samtidig som en har prøvd å redusere byggets volum og dominans over anlegget slik at en fremdeles kan lese de forskjellige byggetrinn tydelig.

Dette for å få til en økonomisk gunstig løsning, samt å ta vare på HDS sin historie som en viktig del av Årstad sin identitet.

Kontaktperson

Grethe Haugland
Grethe Haugland Regiondirektør Vest, leder team Bergen og Stord, sivilarkitekt
Kontor:
Bergen
Tel:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Tiltak: Tilbygg/ Ombygging/ Nybygg Anskaffelse: Direkte anskaffelse Sted: Ulriksdal 8, Bergen Oppdragsgiver: Stiftelsen Bergen Diakonissehjem Bruttoareal: 19 055 m2 Status: Deltagelse paralelloppdrag 2012. Ikke vunnet. Fagområder: Arkitektur / Universell utforming / Beskrivelse arkitektfag