Elsesro brygge, Bergen

Elseso
Illustrasjon: MIR
Elseso
Illustrasjon: MIR
Elsesro_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Elsesro_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Elsesro_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Elsesro_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Elsesro_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Elsesro_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Elsesro_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Elsesro_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Elsesro_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Elsesro_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Elsesro_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Elsesro_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Elsesro_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Elsesro_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Elsesro_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Elsesro_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Elsesro_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Elsesro_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Elsesro_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Elsesro_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Elsesro_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Elsesro_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Elsesro_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Elsesro_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

Elsesro brygge, Bergen

Elsesro brygge, Bergen, fikk hederlig omtale 2018 og 2019

For andre år på rad mottok LINK arkitektur hederlig omtale for sitt prosjekt Elsesro Brygge, da Bergen kommune på fredag 29.novemver 2019 delte ut arkitektur- og byformingsprisen. 

Prosjektet ligger i et område som er historisk viktig for nærområdet og Bergen by.

https://linkarkitektur.com/no/show/pressrelease/2949205/Elsesro-brygge-mottar-hederlig-omtale,-andre-ar-pa-rad

Tomten på Elsesro har gjennomgått flere endringer i løpet av tiden. De siste årene har det vært næringsbebyggelse på tomten som nå er omregulert til boligformål og et prosjekt bestående av 5 boligbygg med generøse uterom mellom husene som avsluttes med et amfi mot sjøen er nå oppført.

Overordnet plangrep har vært å gjenåpne de to hopene og Stormølleelven som historisk har dominert og bestemt typologien på stedet. Gjenåpning av de historiske hopene inn til opprinnelig strandkant mot Sandviksveien- den Tronhjemske postvei -har vært medvirkende til å øke kvaliteten på tomten på flere plan, både for beboere og offentligheten.

Når det gjelder stedsplassering er hvert av de fem byggene tilpasset både egne og omkringliggende nabobygg slik at lys- og utsiktsforhold optimaliseres.Tilpasningen medfører at byggene fremstår med flere skrå vegger og tak, noe som bidrar til å gi det nye boligområdet særegenhet og karakter. Også det bakre bygget mot Sandviksveien er på denne måten sikret gode lys- og utsiktsforhold.

Selv om byggene får en formgivning som skiller seg fra den eldre bebyggelsen, er skala og høyde vurdert ut fra eksisterende og fremtidige bygg på nabotomtene. Det er søkt inspirasjon i farger og materialer som finnes i området i dag, noe som bidrar til at bebyggelsen har referanser til den eksisterende situasjonen og historiske lag i området.

Byggene rommer til sammen 80 leiligheter. I bygget beliggende nord på tomten er bilparkering og sportsboder tilhørende alle leilighetene plassert. Utsikt og solforhold er godt ivaretatt i leilighetene, som alle har fått romslige balkonger som henvender seg ut mot sjøen og landskapsrommet utenfor.

Fra utomhusområdet, som er orientert mot sør, er det tilgjengelighet helt ned til sjøkanten og båtbryggen. Vann er fellesnevneren i prosjektet og finnes i rennende bekk og som avtrappende vannspeil og sjøen, som omkranser fremre del av anlegget. Det er også etablert sittetrapper ned mot sjøen.

Midt i anlegget er fellesparken etablert. Parken grenser til den vernede Trondhjemske postvei og består av et grøntanlegg, vannspeil, vest vent gressamfi, stor lekeplass tilpasset barn i ulike aldre og et utstillingsområde som er utformet i samarbeid med Bergen Gamle museum. Dette utomhusarealet deles av boligprosjektet og Bergen Museum, og rommet bidrar til å forene ulike formål og historiske preferanser i området. Utomhus belegget er i hovedsak utformet i belegningsstein med innslag av felter med tre og plass-støpt kulstein. Fall linjer og leggemønster er inspirert av byggenes takformasjon. Overvannet er ført i åpne renner.

Kontaktperson

Håkon Iversen
Håkon Iversen Leder team Bergen og Stord
Kontor:
Bergen
Mob:
+47 920 48 768
Tel:
+47 55 57 34 00
hi@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg Anskaffelse: Direkte anskaffelse Sted: Sandviksveien 160, Bergen Oppdragsgiver: Profier AS Bruttoareal: 12 200 m2 Status: Ferdigstilt Samarbeidspartner: Opus Bergen AS (Regulering) LAB Entreprenør AS (Totalentreprenør) Fagområder: Arkitektur Miljøaspekt: TEK 10