Drengsrudbekken

Drengsrudbekken
Illustrasjon: Brick Visual
Drengsrudbekken
Illustrasjon: Brick Visual
Forrige Neste

Drengsrudbekken

Åpen anbudskonkurranse høst 2014.

Det har vært sentralt i arbeidet med prosjektet å designe et bygg som med et klart uttrykk og egen identitet tilpasser seg de lokale forholdene. Det er viktig at bygget oppleves som et positivt innslag langs E18, og at det blir lagt merke til, og husket på en god måte. Slik vil fremtidige leietakere kunne se det som en markedsfordel å etablere seg i bygget. Ved utarbeidelse av konseptet er det tatt utgangspunkt i volumet til en tradisjonell kontorfløy. Volumet er så trukket ut i lengderetningen innenfor tomtens avgrensninger og trappet av, og deretter splittet opp mot øst. Dette bidrar til å optimalisere utsiktsforholdene for kontorarealene.

Vi ønsker at bygget skal ha et enkelt, rasjonelt og menneskelig uttrykk med en repetativ struktur, som gir rom for variasjon. Samtidig er det viktig at det arkitektoniske uttrykket forholder seg til nabobygget, og til den menneskelige skala. Bygningsvolumet brytes opp mot terrengets forplass og inngangssonen for å tilpasse seg den menneskelige skala.

Kontaktperson

Kjetil Bakken-Engelsen
Kjetil Bakken-Engelsen Leder team Oslo, sivilarkitekt MNAL
Kontor:
Oslo
Mob:
+47 902 26 599
kjb@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg Anskaffelse: Konkurranse Sted: Drengsrudbekken, Asker Oppdragsgiver: Oxer Eiendom Bruttoareal: 32 000 m2 Status: Avsluttet Samarbeidspartner: Asplan Viak, Fokus Brannrådgivning Fagområder: Arkitektur / Interiør / Landskap / Universell utforming Miljøaspekt: BREEAM Very Good