Dolviken B4, Bergen

Dolviken B4
Dolviken, ill. B&BT_BYBO
Dolviken B4
Dolviken, ill. B&BT_BYBO
Dolviken B4
Dolviken, ill. B&BT_BYBO
Dolviken B4
Dolviken, ill. B&BT_BYBO
Forrige Neste

Dolviken B4, Bergen

Områdeutvikling, helhetsplan og nybygg av boligområde nær Bergen.

Området ligger ca. 12 km fra Bergen sentrum, med i nærhet til Søreide lokalsenter og kort
avstand til de store arbeidsplassene på Kokstad og Sandsli.

Boligene vil være av høy kvalitet og være tilpasset en kjøpergruppe som ikke ønsker å bo i de ultra
urbane strøkene, men likevel i nærhet til tjenestetilbudene som Bergen har.

Området skal ha en variert boligstruktur og boligminks, med ønske om en differensiert beboergruppe.,
ca 230 nye boenheter fordelt på rekkehus, duplex/townhouse og boligblokkbebyggelse. Særlige hensyn tas til støy, terreng, gang-/sykkelforbindelser, kulturminner og naturmangfold.

Team Plan i Oslo har ansvar for arbeidet med regulieringsplan

Kontaktperson

Grethe Haugland
Grethe Haugland Regiondirektør Vest, leder team Bergen og Stord, sivilarkitekt
Kontor:
Bergen
Tel:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Tiltak: Områdeutvikling, helhetsplan, nybygg Sted: Bergen Oppdragsgiver: ByBo AS Bruttoareal: 30 000 m2 Status: Under regulering 2018/19 Fagområder: Plan / Arkitektur / Landskap