Dale

Dale
Illustrasjon: Archivisuals
Dale
Illustrasjon: Archivisuals
Dale
Illustrasjon: Archivisuals
Forrige Neste

Dale

Et unikt prosjekt innen byutvikling og energiløsninger for framtiden. Et regionalt, nasjonalt og internasjonalt utstillingsvindu for fornybarsamfunnet. Responsen på presentasjonen av de ambisiøse planene for Dale har vært mange og positive. Nå begynner prosessen knyttet til utvikling av det unike området i Stavangerregionen, hvor LINK står sentralt. På Dale vil det være fokus på energikilder, bolig, bygg, samferdsel og gjenbruk.

Planene omfatter blant annet en Ropeway/gondolbane fra Gausel stasjon til Dalebyens sentrale rom som sikrer en effektiv og bærekraftig kommunikasjon mellom det sentrale kollektive transport nett og Daleområdet. Dagens veiforbindelse vil derfor ikke få økt belastning og vil i fremtiden kun bli brukt til nødvendig nød- og varetrafikk.

Målet med prosjektet er å utvikle området til å bli et teknologisk ledende nullutslippssamfunn med energipositive næringsbygg og opp mot 750.000 m2 boliger (6-7000 husstander) og 80.000 m2 næringsbygg. Alt skal drives av lokalprodusert grønn energi. Den skal genereres fra det fremste innen fornybar og grønne energikilder hvor flere ulike typer teknologi skal anvendes som individuelle pilotprosjekt. Målet er en 100 prosent «offgrid» løsning for Dale.

Tanken og visjonen er altså ikke å bare utvikle et grønt samfunn, men som en del av områdeutviklingen at stimulere vedvarende innovasjon, og oppstart av nye bedrifter innenfor bærekraftige systemer og teknologier.

Energikonseptet for Dale er ambisiøst og tilpasset fremtidens krav til energieffektivitet, samhandling mellom bygg og områder og inkluderer klimavennlige transportløsninger. Alle nybygg tilstrebes passivhusnivå, og det vil i planleggingen av området tilstrebes maksimal klimatilpasning.

Det overordnede plangrepet har vært å etablere en kvartalsstruktur med urbane kvaliteter i områdets åpne triangelformede landskapsrom. Dette området åpner seg mot vest og kombinerer utsikt og åpenhet mot sjøen samt gir soleksponering fra tidlig morgen til sent kveld.  Bebyggelsen vil romme et mangfold av funksjoner med boliger, næringsbygg, lett industri samt service, barnehager og skoler.

Kulturlandskapet og dyrket mark innenfor området beholdes som et åpent grønt rekreasjonsområde for lek og sportsaktiviteter, kombinert med dyrkingsområde opp mot byens beboere. Mot vest langs Gandsfjorden utvikles det badestrand, samt marina med sjørelaterte funksjoner.

Kontaktperson

Hanne Kruse
Hanne Kruse Leder team Stavanger, sivilarkitekt
Kontor:
Stavanger
Tel:
+ 47 990 90 469
hk@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg Anskaffelse: Konkurranse Sted: Dale, Sandnes Oppdragsgiver: Dale Utvikling AS Bruttoareal: 1 000 000 m2 Status: Pågår - oppstart planprosess høst 2018 Samarbeidspartner: Transsolar Fagområder: Arkitektur / Plan / Landskap Miljøaspekt: Målet med prosjektet er å utvikle Dale-området til å bli et teknologisk ledende nullutslippssamfunn med oppimot 720.000 m2 boliger (6000 husstander) og 80.000 m2 næringsbygg drevet av lokalt produsert grønn energi