Brevik skole og grendehus

Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

Brevik skole og grendehus

Vestby kommune ønsket å erstatte eksisterende Brevik skole med ny 3-parallell skole på en ny tomt. Kommunen har valgt eksisterende grusbane som ny skoletomt og har regulert denne eiendommen til skoleformål.

Skolen huser undervisningsrom fra 1. - 7. klasse med tilhørende spesialrom, gymsal, SFO samt arbeidsplasser for lærer og administrativ personell. Utover det er det programmert bibliotek, scene, kulturskolen og et grendehus.

Skolens form er preget av meget smal tomt og romslige fellesarealer som er samlet i midten av anlegget. Fasadene preges av at det er valgt fast solavskjerming som er festet til en konstruksjon på utsiden av fasadene. Med dette dannes det en 2-lags fasade som skaper spennende rom og mangfoldige opplevelse både inne- og utvendig. Fargebruken understreker byggets karakter som barneskole.

Kontaktperson

Nicole D. Stobbe
Nicole D. Stobbe Fungerende leder team Fredrikstad, Sivilarkitekt
Kontor:
Fredrikstad
Tel:
+47 918 30 902
nicole.stobbe
@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg barneskole med tilhørende flerbrukshall og grendehus Anskaffelse: Konkurranse Sted: Falkeveien 24, Son Oppdragsgiver: Vestby kommune Bruttoareal: 8 500 m2 Status: Ferdig bygget 2018 Samarbeidspartner: Multiconsult Fagområder: Arkitektur / Landskap / Interiør / Prosjektadministrasjon Miljøaspekt: Passivhus