ANA 23 - Karolinska Institutet

ANA 23 - Karolinska Institutet
Foto: Hundven Clements Photography
ANA 23 - Karolinska Institutet
Foto: Hundven Clements Photography
ANA 23 - Karolinska Institutet
Foto: Hundven Clements Photography
Forrige Neste

ANA 23 - Karolinska Institutet

KI:s ambisjon er å skape moderne læremiljøer i framkant som tiltrekker seg både svenske og internasjonale studenter. "Listen" har vært lagt høyt og KI og LINK har i fellesskap utfordret hverandre i tankene til et moderne læringsmiljø.

Målet var en bredd av funktioner, variation i typer av lärande och studiemiljöer och ökad interaktion mellan lärare och studenter.

ANA 23 rymmer såväl informella som formella läromiljöer. För att skapa fysisk och visuell kontakt har vi öppnat upp huset och skapat variation genom konceptuella miljöer där studenter och lärare kan ha möten, studera och umgås. KI har efterfrågat ”signaturmiljöer” som skiljer sig i stil och funktion mellan planen för att få studenterna att nyttja hela huset, mötas mellan institutionerna och vilja stanna på campus hela dagen. Huset har fått nytt liv och bidrar till en närmare kontakt mellan lärare och studenter.

Målet var å få en bredde av funksjoner, varierende læringstyper- og studiemiljøer, samt økt samhandling mellom lærere og studenter.

ANA 23 har både informelle og formelle læringsmiljøer. For å skape fysisk og visuell kontakt, har vi åpnet opp huset og skapt variasjon av konseptuelle miljøer der elever og lærere kan ha møter, studere og sosialisere. KI har bedt om "signatur miljøer" som varierer i stil og funksjon mellom etasjene for å få elevene til å bruke hele huset, møte mellom institusjonene, og ønsker å bo på campus hele dagen. Huset har fått et nytt liv og bidrar til en tettere kontakt mellom lærere og studenter.

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Avdelingssjef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Tiltak: Ombygning Sted: Huddinge Oppdragsgiver: Karolinska Institutet Bruttoareal: 2 400 m2 Status: Ferdigstilt 2015 Fagområder: Interiør