Om LINK

Ledige stillinger

Foto: Tomasz Majewski

Ledige stillinger

Ledige stillinger annonseres fortløpende.

Alle søknader på annonserte stillinger i LINK arkitektur Norge beholdes i 6 måneder, hvoretter de slettes. Søkere kan når som helst, ved skriftlig henvendelse, trekke tilbake søknaden sin. Søknaden slettes dermed fra LINK arkitekturs arkiv.

Alle søknader bes sendt til: jobb@linkarkitektur.no