Om LINK

Historie

Historie
Hundven-Clements Photography

Historie

Vår historie fram til i dag beskrives nedenfor:

2019 Nytt kontor i Göteborg
   
2016 LINK arkitektur overtar aarhus arkitekterne
   
2016 Nyetablering av Urban LINK
   
2015 LINK arkitektur AS  blir et heleid datterselskap i Multiconsult-konsernet.
   
2013 Nyetablering av LINK arkitektur i København.
   
2010 LINK Signatur bytter navn till LINK arkitektur og etablerer seg i Malmö gjennom oppkjøp av SAMARK Arkitektur & Design AB.
   
2008 Multiconsult AS og WSP Group gikk inn på eiersiden og overførte samtidig all sin arkitektvirksomhet til LINK Signatur. Dette medførte til en ny avdeling i Fredrikstad, samt etablering av en landskapsarkitekturavdeling i Oslo.
I Sverige kom det arkitektkontor i Stockholm, Umeå, Skellefteå, Falköping, Lidköping og Trollhättan via denne strukturforandring, og den svenske delen av konsernet ble navngitt LINK Signatur AB.
   
2007 Oppstart av to kontorer i Danmark: LINK Signatur i København og LINK Signatur i Århus.
   
2006 - Fusjon mellom LINK arkitekter og Signatur arkitekter (Sandnes).
- Oppkjøp av Næss arkitekter og Svingen arkitekter (Trondheim).
- Oppkjøp av Atrium arkitekter (Alta).
- Det nye selskapet bytter navn til LINK Signatur AS.
   
2000 LINK arkitekter AS skapes gjennom en fusjon mellom to veletablerte kontorer: Lysaker Mølle AS (Lysaker) og Maurseth & Halleraker AS (Bergen/Stord).