Kontakt

Konsernledelse   Ledergruppe Norge
Kirsten Anker Sørensen Konsernsjef /
Administrerende direktør Danmark
Grethe Haugland Administrerende direktør
John Lydholm VD Sverige Martha Bergh Lunde COO / Økonomidirektør
Grethe Haugland Administrerende direktør  Norge Gerhard Linder Regiondirektør Øst
Martha Bergh    Lunde COO / Økonomidirektør Camilla Aakre           Regiondirektør By og Samfunn
Per  Henrik Lindrup CFO