Sustainable design

Praksis

baredygtighed_Kollegier_sonderborg
Kollegiet på Sønderborgs havnefront bliver det første byggeri i Sønderjylland, der opføres i 2020-­energistandard og med en DGNB sølvcertificering.

Praksis

Den integrererede designproces er altid med deltagelse af vores erfarne bæredygtighedseksperter. 

Som gennemgående nøglepersoner er vores bæredygtighedseksperter medvirkende til løbende at kvalitetssikre den samlede bæredygtighedsløsning igennem alle faser. De sørger bl.a. for deltagelse af interne og eksterne specialister med forskellig faglighed gennem hele processen.

Allerede i de indledende faser rådgiver vi om en strategi for bæredygtighed og aftaler graden af bæredygtighed i det konkrete projekt med bygherre. Målsætningen er følgelig fastlagt i den allertidligste fase og fungerer som grundlag for konceptudvikling og skitsering.

Bygherre bliver fra starten styrende i fastlæggelse af strategien for bæredygtighed. LINK Arkitektur anvender teknologier der integrerer arkitekturens virkning på energiforbrug og indeklima, så situationsplan, formgivning og orientering bliver optimeret løbende gennem skitsering- og designfaserne.

I projekteringsfasen beskriver vi, hvilke konkrete byggetekniske løsninger, der skal understøtte den overordnede vision for projektet, så hensyn til form, funktion, bygbarhed, økonomi og bæredygtighed indfries.

I udførelsesfasen sikrer vi en bæredygtig byggeplads og bæredygtig konstruktionsproces samt sluttelig en systematisk idriftsættelse. Entreprisetagere og leverandører skal således opfylde en række formelle kvalitetskrav, der dokumenterer deres kompetencer som leverandører af bæredygtigt byggeri.

Contact Person

Martin Maribo Project Manager / Head of Sustainability / DGNB Consultant / Constructing Architect
Office:
Aarhus
Tel:
+45 20 53 76 42