Sustainable design

Hälsofrämjande miljöer

Kilden förskola
Kilden förskola, utanför Olso, har fått en utemiljö som uppmuntrar till lek (foto:hundven-Clements)
ReLINK
ReLINK, mötesrum på LINK Arkitekturs kontor med löpband och grönska (foto: Jason Strong)
Majåkerskolan
Majåkerskolan i Lidköping (foto: Hundven-Clements)
SÖS
Södersjukhuset i Stockholm – patientrum med vacker utsikt (foto: Jason Strong)
Torslandaskolan
Torslandaskolan i Göteborg – öppen dagvattenhantering som designelement
Previous Next

Hälsofrämjande miljöer

Miljön påverkar hur vi mår och rätt utformad kan den göra skillnad för människor livskvalitet. På riktigt.

Vill du investera i hälsofrämjande miljöer? Då väntar många indirekta vinster:

  • Du stödjer koncentrationsförmågan, produktiviteten, tillfrisknandet och inlärningen
  • Du reducerar stress, motverkar depression och förebygger sjukfrånvaro
  • Du ökar trivseln på t.ex. skolor och arbetsplatser

6 tips för att komma igång

  1. Exponering för dagsljus  påverkar humör, sömn, kognitiva förmågor och prestation. Ju mindre man vistas utomhus, desto viktigare blir dagsljustillgången inomhus.
  2. Naturliga element såsom grönska, natur och vatten är härliga för oss att vistas bland. De kan också rena luften, bidra till ett gott mikroklimat, minska stress och stärka korttidsminnet.
  3. Med vår perception i fokus designar vi vackra miljöer – stimulerande och varierade i en mänsklig skala, där man lätt kan se och höra varandra
  4. Komfortabla och ergonomiska miljöer har behagliga och ändamålsenliga ljus- och ljudmiljöer, goda arbetsställningar, termisk komfort inne och ett gott mikroklimat utomhus
  5. Rörelse är viktigt för hälsan. Det ska vara lockande och roligt att röra sig, lätt och trevligt med grönt resande.
  6. Vi vistas inomhus en stor del av vår dag. Det är en självklarhet att förskriva sunda och giftfria material för att husen ska vara bra att vistas 

Vi har metoderna verktygen och kunskapen för att skapa hälsofrämjande miljöer

Vi utformar miljöer baserat på forskning om tillfrisknande, inlärning m.m. med hjälp av Evidence Based Design.

Genom digitala beräkningar säkerställer vi dagsljuskvalitéer, termisk komfort och ett bra mikroklimat året om.

Vi skapar miljöer som hjälper människor att röra sig i vardagen med metoder som fotgängar- och cykelperspektiv, nudging  och design som uppmuntrar till lek och rörelse.

Med ekosystemtjänster skapar vi gröna miljöer som främjar välmående för både människor och naturen.

Contact Person

Petra Svensson Gleisner Business Development and Marketing Manager
Office:
Stockholm
Mob:
+46 70 271 57 59
Tel:
+46 10 479 99 43