Sykehuset i Vestfold, Tønsbergprosjektet

Tønsberg sykehus Psykiatri
foto: Hundven-Clements Photography
Tønsberg sykehus Psykiatri
foto: Hundven-Clements Photography
Tønsberg sykehus Psykiatri
foto: Hundven-Clements Photography
Tønsberg sykehus Psykiatri
foto: Hundven-Clements Photography
Tønsberg sykehus Psykiatri
foto: Hundven-Clements Photography
Tønsberg sykehus Psykiatri
foto: Hundven-Clements Photography
Tønsberg sykehus Psykiatri
foto: Hundven-Clements Photography
Tønsberg sykehus Psykiatri
foto: Hundven-Clements Photography
Tønsberg sykehus Psykiatri
foto: Hundven-Clements Photography
Previous Next

Sykehuset i Vestfold, Tønsbergprosjektet

Sykehuset i Vestfold tildelte CURA-gruppen oppgaven med å utføre forprosjekt for nytt somatikkbygg
og nytt psykiatribygg ved Tønsberg Sykehus.
Kontrakten gjalt fagområder tilknyttet arkitektur, landskapsarkitektur og alle rådgivende ingeniørfag,
og omfatter forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging i byggefase. Arbeidene bygger videre på
foreliggende skisseprosjekt. Prosjekteringsgruppen jobber i tett samarbeid med Tønsbergprosjektet som oppdragsgiver og Skanska AS på entreprenørsiden. Gjennom fremtidsrettede metoder og gjennomføringsmodeller som IPD (Integrated Project Delivery), VDC (Virtual Design and Construction), TVD (Target Value Design), LEAN og Open-BIM sikter Tønsbergprosjektet mot en gjennomføring 10% billigere og 50% raskere over bakken enn sammenlignbare prosjekter.

Tønsbergprosjektet er et komplekst sykehusprosjekt med både somatikk- og psykiatrifunksjon. Prosjektet har høye ambisjoner om fremdrift, pris, kvalitet og miljø. I Tønsbergprosjektet stilles det store krav til effektiv fremdrift og kostnadsstyrt prosjektering (Target Value Design). Det nyttes VDC og BIM i stor utstrekning.
Prosjektet bruker BIM til brukermedvirken og ICE-møte for prosjektering. Aktiviteter koordineres med Last Planner.

Suksesskriterier
• Null tapt arbeidstid pga. ulykker
• 10% reduksjon av prosjektkostnad
• 50% reduksjon av byggetid for alle konstruksjoner over terreng
• Null byggefeil ved overdragelse
• BREEAM Very good
• Tilsvarende kvalitet som sammenlignelige prosjekter
• En komplett BIM av bygget for FDVU-dokumentasjon og optimal bruk av standardisering av produkter.

Prosjektet vant prisen «The buildingSMART International Awards» i 2017.
I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Dette prosjektet har i utstrakt grad tatt i bruk og utnyttet fordelene med buildingSMARTs formater, standarder og metodikk, og benyttet dem i en anselig antall prosjekter. Dette er en eksemplarisk måte å vise hvordan åpenBIM kan bevege byggenæringen fremover».

Contact Person

Mette Dan-Weibel
Mette Dan-Weibel Director Healthcare / Architect MAA
Office:
Aarhus
Tel:
+45 40 44 40 92
mdw@linkarkitektur.dk
Measures: Nybygg sykehusbygg Acquisition: Competition Location: Halfdan Wilhelmsens alle 17, Tønsberg Client: Tønsbergprosjektet, Sykehuset i Vestfold Gross Area: 42 000 m2 Status: Oppstart 2016, detaljprosjekt og bygging under arbeid. Beregnes ferdigstilt 2020. Byggetrinn 1, Psykiatribygget 2017-2019 og byggetrinn 2, Somatikkbygget 2019-2021 Cooperation: CURA gruppen (Henning Larsen Architects/ Bølgeblikk arkitekter/ LINK arkitektur/ LINK Landskap/ Multiconsult/ Hjellnes Consult/ Erichsen & Horgen) I tillegg Skanska som entreprenør. Disciplines: BIM - Building Information Modelling / Landscape / Architecture / Interior / Universal design / Architectural specification / Helse og omsorg / Planning Enviromental Aspect: BREEAM very good Architecture Award: The buildingSMART International Award, 2017