Os Sjøfront III

Os sjøfront III
Hundven-Clements Photography
Os sjøfront III
Hundven-Clements Photography
Os sjøfront III
Hundven-Clements Photography
Os sjøfront III
Hundven-Clements Photography
Os sjøfront III
Hundven-Clements Photography
Os sjøfront III
Hundven-Clements Photography
Os sjøfront III
Hundven-Clements Photography
Os sjøfront III
Hundven-Clements Photography
Os sjøfront III
Hundven-Clements Photography
Os sjøfront III
Illustrasjon: MIR
Os Sjøfront III
Illustration: MIR
Os Sjøfront III
Illustration: MIR
Previous Next

Os Sjøfront III

Os sjøfront III er et boligprosjekt som ligger sentralt plassert nær Os sentrum. De 37 leilighetene ligger i forlengelsen av Os Sjøfront og Oseana kulturhus

Boligene er fordelt på 3 bygg som terrasserer seg i forhold til landskapet rundt.

Bygningene er lukket mot den mer trafikkerte Mobergsbakken bak, men åpner seg opp mot sjøen med store glassflater og balkonger med utsikt over Bjørnefjorden. Alle balkongene har skillevegger som sikrer private soner på utplassen.

Boligene ligger i umiddelbar nærhet til park og kaipromenade. Det er også felles uteoppholdsareler i 3.etg mellom husene, dette bidrar til differensierte uteromsituasjoner som stimulerer til allmenn aktivitet.

Contact Person

Grethe Haugland
Grethe Haugland Team leader Bergen, Civil Architect
Office:
Bergen
Tel:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Measures: Nybygg Acquisition: Competition Location: Mobergsbakken 20, Os Client: Storbergen, Profier Gross Area: 1 292 m2 Status: Completed 2016 Cooperation: LAB, Holst & Valen Disciplines: Architecture / Universal design / Building management Enviromental Aspect: Ihht TEK 10