Placemaking in the Nordics

Skeppsbron, Göteborg
Illustration: LINK arkitektur / Axion

Placemaking in the Nordics

Placemaking in the Nordics är ett samverkansprojekt om trygghet, attraktivitet, värde och identitet.

Otrygga stadsrum som inte används är ett välkänt problem. Runtom i världen har metoden Placemaking tillämpats för att råda bot på fenomenet. Metoden bygger på att tillvarata en plats tillgångar och potential för att öka människors välmående och skapa en trygg plats med identitet, attraktivitet och värde.

Placemaking in the Nordics är ett samverkansprojekt med 16 deltagande kommuner, organisationer och fastighetsutvecklare från Sverige, Norge, Finland och Nederländerna. Syftet är att ta den metod som fungerar i städer som New York, Tokyo och Bradford och anpassa den till nordiska förhållanden. Bakom projektet står LINK arkitektur, Future Place Leadership och Tryggare Sverige.

Målet var att öka förståelsen för och kunskap om de verktyg och metoder som används för att uppnå trygga och attraktiva platser med stark identitet och högt värde. Vilka är utmaningarna, hindren och framgångsfaktorerna?

Projektet pågick under 2019-2020 och resultatet har nu samlats i en handbok med goda exempel och konkreta arbetssätt. Handboken kan laddas ner här: 

Handbok för nordisk placemaking (pdf)

Vill du veta mer?
Kontakta Petra Svensson Gleisner:
petra.gleisner@linkarkitektur.se, 070-271 57 59

Contact Person

Linda Santesson
Linda Santesson Regional Director
Office:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Status: 2019-2020 Cooperation: Future Place Leadership och Tryggare Sverige Disciplines: Planning