Patienthotel, Det Nye Rigshospital

Patienthotel, Det Nye Rigshospital

Der er stort fokus på Rigshospitalets nye patienthotel og administration, da bygningens fremtræden ud mod Amorparken og Juliane Maries Vej er et af de primære kontaktpunkter mellem den fulde offentlighed og Rigshospi­talet. Den skulpturelle facade er derfor bearbejdet, så bygningens arkitektoniske udtryk fremhæves, og bygningen fremstår som et landmark i det samlede anlæg.

Patienthotellet og administrationsbygningen er opført i 6 etager og en kæl­deretage. Bygningen består af to selvstændige enheder, patienthotel og ad­ministration, der som to modsatvendte U-forme er lagt ovenpå hinanden. Derved opstår et fællesrum i midten, et atrium, der knytter de to enheder sammen, spænder igennem alle byggeriets etager og afsluttes af et glastag.

Patienthotellet udgør bygningens tre nederste etager og er disponeret med 75 værelser med eget bad, reception, administration, restaurant, anretterkøkken og personalefaciliteter. Administrationen udgør bygningens tre øver­ste etager, hvoraf tagetagen hovedsageligt anvendes til repræsentation.

Bygningen er opført i bygningsklasse 2020. Projektet er gennemført i tre storentrepriser bestående af råhus/lukning, ap­tering samt teknik.

Kontaktperson

Tiltak: Nybyggeri Anskaffelse: Konkurranse Sted: Henrik Harpestrengs Vej 2, København Ø Oppdragsgiver: Region Hovedstaden Bruttoareal: 8 015 m2 Status: Ibrugtaget Samarbeidspartner: 3XN, Nickl & Partner, Grontmij, Kirstine Jensens Tegnestue Fagområder: BIM - Bygnings Informasjons Modellering / Arkitektur / Universell utforming / Beskrivelse arkitektfag / Prosjektadministrasjon / Helse og omsorg Arkitekturpris: WAF Award Best Future Hospital