Østerøy - idestudie for Oslo Havn

Østerøy
Illustrasjon: MIR
Østerøy
Illustrasjon: MIR
Østerøy
Illustrasjon: LINK landskap
Forrige Neste

Østerøy - idestudie for Oslo Havn

Øya som renser fjorden med norsk østers og edle skoger.

Som en av tre inviterte deltok LINK Landskap i utviklingen av et ideprosjekt for å etablere en ny øy i Oslofjorden. Det uvanlige prosjektet kom i stand på oppdrag fra Oslo Havn som ønsket å belyse muligheten for å benytte overskuddsmasser fra utbyggingen av Follobanen til å lage et nytt øyland i Bunnefjorden.

LINK så at med en landskapsøkologisk tilnærming kunne det være mulig å etablere et velfungerende nytt øylandskap som bidrar til å bedre vannkvaliteten i fjorden. Øyas kystlinje og terreng ble tilpasset eksisterende øyers karakteristiske form. Fordelen ved å bygge opp en variert topografi både over og under vann, er at det oppstår ulike mikroklimatiske forhold. Sprengstein er dessuten spesielt godt egnet for å lage kunstige rev for marint liv under vann.

LINK har lagt vekt på å finne frem til artsamfunn som har essensielle egenskaper for å rense luft, jord og vann, og som enten finnes i inder Oslofjord eller har vært tilstede i området tidligere, blant annet de nær utryddede artene østers (Ostrea edulis) og ålegress (Zosteria marina). Østers bidrar med sin levemåte naturlig til å rense vann. Den er dessuten spiselig og kan høstes. Økt vekst av ålegress vil øke oksygenproduksjonen i sjøen, binde partikler, gi næringstilførsel og gode skjulesteder for fisk, bløtdyr og kreps. På land foreslås etablert edellauvskog, både fordi den er utrydningstruet grunnet utbygging og tilvekst av sterke arter som blant annet grantrærne. Edelløvskogen gir tilholdssted for insekter, fugler og dyr, samtidig som løvverket vil produsere et næringsrikt jordsmonn. Strandenger etableres for å gi gode hekkeområder for fugl.

Landet formes for å sikre framkommelighet for alle på Østerøy. Variasjon i landskapsrommene innbyr til bading, padling, fiske, marine kolonihager, båtliv. Byggverk er enkle og energieffektive med nordisk karakter. Løsningene har et tydelig pedagogisk potensiale og innbyr til trygt opphold ved vannet.

Kontaktperson

Anne P. Møllenhus
Anne Pia Møllenhus Leder LINK Landskap, landskapsarkitekt MNLA
Kontor:
LINK Landskap
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no
Tiltak: Ny øy i Oslofjorden - Konseptutvikling og idèutforming Sted: Indre Oslofjord, Oslo Oppdragsgiver: Oslo Havn Utomhusareal: 200 000 m2 Status: Idestudie 2012 Samarbeidspartner: MIR Fagområder: Landskap Miljøaspekt: Forbedring av vannkvaliteten i fjorden. Tilrettelegging for utvikling av utrydningstruede arter. Etablering av kunstig rev.