Kvartal 8 og Torvet, Lillestrøm

Kvartal 8 og Torvet, Lillestrøm

Kvartal 8 skal utvikles som et helhetlig bykvartal i hjertet av Lillestrøm.

Med direkte hevendelse mot Torvet og Storgata vil prosjektet utgjøre en sentral brikke i fremtidens bykjerne. Som en del av prosjektet skal Torvet opparbeides med ny form og nytt funskjonsinnhold.
Målet for prosjektet er å legge til rette for et bærekraftilg og realistisk byutviklingsprosjekt
i tråd med kommunens målsettinger om å skape et levende og attraktivt bysentrum. I henhold til kommuneplanen er det laget en volum- og funksjonsanalyse, som er en del av utarbeidelsen av planforslaget.

Konseptet gir rom for et levende bygulv med ulike programmer som butikker, serveringsteder,
hotell, boliger og kontorer. Utvidelsen av torget/ gågaten genererer en økt samhandling mellom
Torvet og Storgata. Bygulvet skal invitere til økt aktivitet året rundt. Handel, servering, kontor,
kafeer ol. vil bidra til å skape en urban oase til glede for alle som bor og handler i Lillestrøm
sentrum.

Kontaktperson

Ragnar Os
Ragnar Os Byplanlegger, Sivilarkitekt MNAL
Kontor:
Oslo
Mob:
+47 480 09 865
ro@linkarkitektur.no
Tiltak: Regulering, Prosjektering, Volum- og funkjsonsanalyse Anskaffelse: Direkte anskaffelse Sted: Torvet 6, Lillestrøm Oppdragsgiver: Lillestrøm Eiendomsutvikling AS v/ Profier AS og Lillestrøm Delta AS Bruttoareal: 35 000 m2 Status: Pågående 2019 Fagområder: Plan