Eufemias Hage i Bjørvika nominert til Oslo bys arkitekturpris 2019

Eufemias Hage_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Eufemias Hage_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Eufemias Hage_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Eufemias Hage_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Eufemias Hage_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Eufemias Hage_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Eufemias Hage_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Eufemias Hage_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Eufemias Hage_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Eufemias Hage_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Eufemias Hage_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Eufemias Hage_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Eufemias Hage_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Eufemias Hage_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Eufemias Hage_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Eufemias Hage_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Eufemias Hage_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Eufemias Hage_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Eufemias Hage_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Eufemias Hage_LINK arkitektur_Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

Eufemias Hage i Bjørvika nominert til Oslo bys arkitekturpris 2019

Norges første BREEAM-sertifiserte boligprosjekt. Nominert til Oslo bys arkitekturpris 2019

Bispevika B3 er et av de første bolig prosjektene som ferdigstilles langs nye Dronning Eufemias gate i Bjørvika. Landskapsarbeidene består av et offentlig tilgjengelig gårdsrom på gatenivå og en takhage for beboerne.

Prosjektet har en høy grad av detaljering og krav til presisjon har vært både teknisk og trafikalt komplekst. Gårdsrommet er beregnet for intensiv bruk og er prosjektert til flerfunksjonelt bruk.

Bygget er hesteskoformet og 145 leiligheter er fordelt over på åtte boligetasjer. Næringsarealer ligger i etasjen på bakkeplan.

BYHAGEN: Gårdsrommet har adkomst fra Dronning Eufemias gate i nord og Operagata i sør og har en inviterende byhage som tilrettelegger for opphold, lekemuligheter og vegetasjon.

Tverrpassasjen gjennom den langstrakte mørke fasaden langs Dronning Eufemias gate fører til en lys og innbydende indre byhage på cirka 1.200 kvadratmeter, som vender mot sørvest. 

Fordi Byhagen er åpen mot gaten i sør, fremstår den som en raus og oversiktlig ’pocketpark’ hvor alle skal føle seg velkommen.

Byhagen gir også et innbydende bilde fra boligenes balkonger av hagens ‘lekende’ og karakteristiske geometri.

Den øverste boligetasjen har inntrukne leiligheter, og med en felles takterrasse på taket, med funksjoner assosiert med et tradisjonelt kvartal gårdsrom plassert på taket.

TAKHAGEN med lekefløyen, utestuene og kjøkkenhagen viderefører det frodige preget fra bakkeplan til private arealer på byggets flate tak. Takhagen er organisert i 3 fløyer. Hensikten med utformingen av de ulike fløyene har vært å skape små og intime uterom som kan brukes av ulike familier eller bekjente uten å hindre bruken av resterende områder for andre beboere.

Hele takhagen gir full tilgang til frodige takarealer med sol, luft og utsikt for alle «Eufemias Hages» beboere og sine besøkende.

Prosjektet er tildelt BREEAM NOR bolig designfasesertifikat. Nominert som 1 av 5 bygg til prisen Årets bygg i Byggeindustrien.

Kontaktperson

Anne P. Møllenhus
Anne Pia Møllenhus Leder LINK Landskap, landskapsarkitekt MNLA
Kontor:
LINK Landskap
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no
Tiltak: Nybygg med gårdsrom og takhage Anskaffelse: Konkurranse Sted: Dronning Eufemias gate 55, Oslo Oppdragsgiver: Oslo S Utvikling v/ Vedal Prosjekt Bruttoareal: 2 600 m2 Utomhusareal: 2600 m2 Status: Ferdigstilt Samarbeidspartner: ARCASA arkitekter, A-Lab Fagområder: Landskap Miljøaspekt: Grønt tak med grønnsaksparseller, utekjøkken og biotoptak for stedegne vekster. Tildelt BREEAM-NOR bolig designfasesertifikat. Arkitekturpris: Nominert: Årets bygg 2019 (Byggeindustrien)