Dolvik B4, Bergen

Dolvik
© BoBy AS og LINK arkitektur (illustrasjon: Beauty & The Bit)
Dolvik
© BoBy AS og LINK arkitektur (illustrasjon: Beauty & The Bit)
Dolvik
© BoBy AS og LINK arkitektur (illustrasjon: Beauty & The Bit)
Dolvik
© LINK arkitektur
Dolvik
© LINK arkitektur
Dolvik
© LINK arkitektur
Forrige Neste

Dolvik B4, Bergen

Områdeutvikling, helhetsplan og nybygg av boligområde nær Bergen.

Området ligger ca. 12 km fra Bergen sentrum, med i nærhet til Søreide lokalsenter og kort
avstand til de store arbeidsplassene på Kokstad og Sandsli.

Boligene vil være av høy kvalitet og være tilpasset en kjøpergruppe som ikke ønsker å bo i de ultra
urbane strøkene, men likevel i nærhet til tjenestetilbudene som Bergen har.

Området skal ha en variert boligstruktur og boligminks, med ønske om en differensiert beboergruppe,
203 nye boenheter fordelt på rekkehus, duplex/townhouse og boligblokkbebyggelse. Særlige hensyn tas til støy, terreng, gang-/ sykkelforbindelser, kulturminner og naturmangfold.

Kontaktperson

Håkon Iversen
Håkon Iversen Leder team Bergen og Stord
Kontor:
Bergen
Mob:
+47 920 48 768
Tel:
+47 55 57 34 00
hi@linkarkitektur.no
Tiltak: Områdeutvikling, helhetsplan, nybygg Sted: Bergen Oppdragsgiver: ByBo AS Bruttoareal: 30 000 m2 Status: Under regulering Fagområder: Plan / Arkitektur / Landskap