Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus

Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus

Dansk Center for Partikelterapi ved Det Nye universitetshospital i Skejby bliver det mest avancerede stråleterapicenter til dags dato og det eneste af sin art i Danmark. Der eksisterer kun få lignende bygninger i verden, så det nye danske behandlingstilbud er helt enestående - og absolut banebrydende inden for kræftbehandling.

LINK arkitekturs vinderforslag lægger vægt på, at det ydre afspejler det indre. På den måde er facaderne og bygningens samlede udtryk udviklet, så de relaterer til centrets funktion og fortæller historien om den præcision, der er centralt for stråleterapi som behandlingsform.

Bygningen er tænkt indefra og ud. Med et stærkt fokus på funktionelle krav og indre værdier har arbejdet drejet sig om at identificere den optimale funktionalitet og sikre præcise rumligheder og dagslysforhold omkring bygningens indre funktioner. Samtidigt har det været et kardinalpunkt at sikre et optimalt flow for patienter og personale i klare, entydige patientforløb og arbejdsgange.

Atriet sikrer dagslys til 'rygraden' i bygningen langs de adgangsområder, der fører til behandlingszonerne, og bliver en naturlig orienteringsakse igennem bygningen. Indvendigt er der valgt stoflige, varme materialer kombineret med grønne, hængende haver, der udstråler imødekommenhed i et professionelt behandlingsmiljø.

Bygningens ydre får sin sjæl egenart i det veltilrettelagte møde mellem de overlappende arkitektoniske elementer: lanternen, betonkonstruktionen og skærmen. Lanternen indeholder forsknings-, kontor- og mødefaciliteter og fungerer som bygningens vartegn og som markør for bygningens indgang. Modsat lanternens lethed vidner betonkonstruktionens geometri og tyngde om dens særlige funktion, mens skærmen i perforeret cortenstål binder bygningen sammen.

Kontaktperson

Tiltak: Opførelse af nyt stråleterapicenter som tilbygning til Det Nye universitetshospital i Skejby. Arkitektrådgivning, brugerinddragelse og BIM-projektering. Totalentreprise. Sted: Palle Juul-Jensens Boulevard 99, Aarhus Oppdragsgiver: Region Midtjylland Bruttoareal: 10 000 m2 Status: Igangværende Samarbeidspartner: Hoffmann, Royal Haskoning, Alectia Fagområder: BIM - Bygnings Informasjons Modellering / Prosjektadministrasjon / Beskrivelse arkitektfag / Universell utforming / Arkitektur / Helse og omsorg Arkitekturpris: WAN Future Projects Healthcare Award 2016