Om LINK

Ledige stillinger

Foto: Hundven-Clements Photography

Ledige stillinger

Ledige stillinger annonseres fortløpende.

Alle søknader på annonserte stillinger i LINK Arkitektur Norge beholdes i 6 måneder, hvoretter de slettes. Søkere kan når som helst, ved skriftlig henvendelse, trekke tilbake søknaden sin. Søknaden slettes dermed fra LINK Arkitekturs arkiv.

Alle søknader bes sendt til: jobb@linkarkitektur.no