Ledige stillinger

Ledige stillinger annonseres fortløpende.

Alle søknader, inkludert åpne søknader, beholdes i 6 måneder, hvoretter de slettes. Søkere kan når som helst, ved skriftlig henvendelse, trekke tilbake søknaden sin. Søknaden slettes dermed fra LINK arkitekturs arkiv.

 Vi søker løpende nye kollegaer til våre kontorer i København og Århus. Om du ikke finner en stilling som passer til din profil under ledige stillinger på våre danske nettsider, er du velkommen til å sende en åpen søknad til job@linkarkitektur.dk