Sundhed

Dansk Center for Partikelterapi
Dansk Center for Partikelterapi

LINK Arkitektur er en af Danmarks mest erfarne tegnestuer inden for sundhedsarkitektur. Gennem mere end 40 år har tegnestuen vundet adskillige konkurrencer om at bygge, udvide og renovere store hospitaler i Danmark, Sverige, Norge og Irland.

Sundhed er en af LINK Arkitekturs centrale kernekompetencer, og den bygger på årtiers oparbejdet ekspertise. En af forklaringerne er, at vi undervejs i tilblivelsesfasen af et byggeri lægger stor vægt på både den interne og eksterne samarbejdsproces. Gennem en holistisk anvendelse af begrebet ’helende arkitektur’ sætter vi patienten i centrum. LINK Arkitekturs tilgang til at bygge hospitaler inkluderer således original og nyskabende arkitektur kombineret med en dybtgående forståelse for de funktionelle krav til organiseringen af de kliniske specialer.

Nutidens hospital skal rumme fremtidens funktioner
Vores arkitektoniske ambition er at forene form og funktion i et levende, nordisk udtryk med et rent linjespil og ærlige, gedigne materialer. Vi integrerer samtidig de mange tilhørende servicefunktioner, der er en uundværlig del af hospitalsdriften, så samarbejdet mellem hospitalets mange faggrupper fungerer optimalt.

Og vi indtænker den fleksibilitet, der er en nødvendig del af at udforme et robust hospitalsbyggeri i en tid, hvor nye behandlingsformer og teknologisk innovation konstant ændrer verden og udfordrer hospitalets fysiske rammer. Det er afgørende, at nye hospitalsbyggerier rummer udviklingsmuligheder mange år frem. Fleksibilitet og robusthed er to vigtige fokuspunkter, når byggeri skal fremtidssikres.

SE OGSÅ: FILM OM DET NYE RIGSHOSPITAL

Som totalrådgiver har vi modtaget WAF prisen i kategorien ’verdens bedste fremtidige hospitalsarkitektur’ for Rigshospitalets nye Nordfløj. Og i 2016 modtog vi WAN Future Projects Award for Dansk Center for Partikelterapi.

Sådan arbejder vi
Sundhedsteamet arbejder på tværs af samtlige tre lande i LINK Arkitektur. Teamet består således af førende eksperter inden for velfærdsdesign i Sverige, Norge og Danmark med en stærk lokal tilstedeværelse i hvert enkelt land. Vores sundhedsteam består af medarbejdere med ekspertviden om sundhedsfrem­mende arkitektur og med spidskom­petencer inden for alle facetter af sundhedsbyggeri.

Vi tilbyder rådgivning inden for planlægning, projektering, generalplanlægning, programmering, fagtilsyn og byggeledelse.

Design fuldender værdikæden
LINK Arkitekturs kompetencer inden for industrielt design supplerer sundhedsafdelingen, når det er relevant at få specialdesignet hospitalsudstyr, og vores designafdeling står bag talrige designløsninger til sundheds- og plejesektoren.

Moderne sundhedsarkitektur balancerer teknik og humanisme - Mette Dan-Weibel

Kontaktperson

Mette Dan-Weibel Direktør Helse / Arkitekt MAA
Kontor:
Aarhus
Tel:
+45 40 44 40 92
Karina Lehm Leder Helse / Arkitekt MAA
Kontor:
Aarhus
Tel:
+45 61 93 61 27
Moderne sundhedsarkitektur balancerer teknik og humanisme - Mette Dan-Weibel