Prosjektadministrasjon

Byggadministration
Foto: Hundven-Clements Photography

Det stilles ufattelig mange krav for at en bygning skal kunne betegnes som vellykket. Den visuelle utformingen og måten den kommuniserer med omgivelsene rundt, er kanskje det første mange tenker på. Men det hjelper fint lite at en bygning er vakker hvis den ikke oppfyller den funksjonen byggherren er ute etter, bygningstekniske krav eller at den ikke er miljøvennlig oppført (og i bruk). Derfor trengs god byggadministrasjon!

Byggadministrasjon er alt som skjer på veien fra idé til ferdig oppført bygning. I begrepet inngår en rekke ulike arbeidsoppgaver. Utført riktig, fører disse til god kontroll i alle faser av byggeprosjektet og et sluttprodukt med god prosjektøkonomi, miljømessige fortrinn og arkitektur av høy kvalitet.

I LINK arkitektur er prosjektlederne og avdelingen for byggadministrasjon kundens støtte og kontrollfunksjon gjennom hele byggeprosjektet. Vi hjelper til med utformingen og vurderingen av anbud og vi kan lede og delta i forprosjekter og prosessplanlegging som kundens representant. I prosjekteringsfasen, guider vi kunden fra tanker og visjoner via byggesaksbehandlingen og gjennom prosjekteringens ulike faser helt til organisering av de som faktisk gjør jobben på byggeplassen. Vi samordner de ulike tekniske disiplinene som kreves i prosjekteringen av en bygning. Som BAS-P, kartlegger vi arbeidsmiljørisiki og vi står også for rom- og tekniske beskrivelser samt sørger for at lover og forskrifter følges. Vi lager tidsplaner og byggekalkyler og står for den økonomiske oppfølgingen av prosjektet. På byggeplassen kan vi fungere som byggeledere, som kontrollansvarlige og til slutt som den som gjennomfører sluttbesiktigelsen. Kunden får med andre ord overlatt en fiks ferdig godkjent bygning. I LINK arkitektur har vi som jobber med byggadministrasjon høy spesialiseringsgrad og erfaring med blant annet sykehus/helse, offshore og industriprosjekter. Vi kan tilby byggeplassoppfølging og kontroll opp mot teknisk forskrift. Til sammen dekker vi inn alle typer byggeprosjekter som finnes i det nordiske markedet. Lang og bred erfaring fra ulike sider av prosjektadministrasjon og et langsiktig fokus på kontinuerlig forbedring, bidrar til at vi kan levere byggadministrasjon av første klasse.

I like control - Michael Jordan

Kontaktperson

Gerhard Linder Utviklingssjef kontor ved Oslokontoret, Sivilarkitekt
Team:
Oslo
Mob:
+47 993 57 146
Hallgeir Halland Sivilingeniør
Team:
Stord
Tel:
+47 464 17 287
I like control - Michael Jordan