Plan

Skoleparken,  Ski
Skoleparken,  Ski - ill: LINK arkitektur

Har du noen gang stått sentralt plassert i en av Skandinavias større byer og talt alle heisekranene du ser? Da skjønner man at det skjer flere store endringer i bystrukturene enn noen gang tidligere. Byggeprosessene har enorme effekter på miljøet, samferdselen og hvordan befolkningen tar byen i bruk. Sammen med kunden og prosjektet for øvrig, ønsker vi å se muligheter, sprenge grenser og utvikle bedre og mer velfungerende samfunn. Intet mindre.

LINK Arkitektur har som sin visjon å skape ”rom for bedre liv” og arbeider kontinuerlig med å bidra til en positiv samfunns- og stedsutvikling.

Dette tar utgangspunkt i et helhetssyn hvor en legger til rette for menneskelig aktivitet og samhandling, hvor det planlegges med effektiv og miljøvennlig infrastruktur og hvor omgivelsene gir trygghet og mangfold. God by- og stedsutvikling sikrer bestandighet og bærekraftighet.

LINK arkitekturs fagmiljø innen PLAN er et allsidig fagmiljø som består av planarkitekter, landskapsarkitekter og planleggere. God teoretisk kompetanse kombinert med solid erfaring gjør oss i stand til å håndtere stadig mer komplekse og omfattende plan- og beslutningsprosesser sammen med våre kreative arkitekter. Vi setter sammen tverrfaglige team som er tilpasset kundens og oppgavens behov. God kjennskap til lover og forskrifter er en grunnleggende forutsetning og vi er svært opptatt av å skape gode og åpne prosesser for samhandling mellom alle interessenter i et prosjekt.

LINK har høye miljøambisjoner og det er i planleggingsfasen at man kan finne løsninger som gir størst effekt. Et bærekraftig plangrep kan gi et langt større bidrag i miljøregnskapet enn valg av materialer i en senere utbyggingsfase. Som et resultat av denne satsningen er LINK arkitektur nå en av de første som gjennomfører prosjekt ved bruk av BREEAM Communities.

LINK arkitektur tar ansvar for hele prosessen fra visjon, utredninger og planlegging til design og gjennomføring. Vi arbeider med alt fra utvikling av tettsteder og byer til mulighetsstudier og programmering. Alltid med miljøet i fokus. 

The best way to predict the future is to invent it. - Immanuel Kant

Kontaktperson

Kjetil Bakken-Engelsen Leder team Oslo, sivilarkitekt MNAL
Team:
Oslo
Mob:
+47 902 26 599
Ragnar Os Byplanlegger, Sivilarkitekt MNAL
Team:
Oslo
Mob:
+47 480 09 865
The best way to predict the future is to invent it. - Immanuel Kant