Landskap

Grorudparken, Oslo -  foto: Photo Tomasz-Majewski
Grorudparken, Oslo - foto: Tomasz-Majewski

Mennesker bor og lever i omgivelsene vi er med å utforme. Derfor legger vi omtanke i hverdagslandskapet, omgivelser vi ferdes i til daglig og som vi ikke kan velge bort. På vei til jobb, på stasjonen, i skolegården, på torget, i gata, der vi bor. Vi er opptatt av at barn, unge, voksne og gamle skal leve i omgivelser som gir rammer for at vi kan utvikle oss og leve godt. At vi kan oppleve å møte og bli kjent med nye mennesker fordi omgivelsene legger til rette for det. Forskning på helse viser at disse omgivelsene er betydningsfulle for hvordan vi formes som personer. Klimautfordringene er også en integrert del av vår prosjektering, og vi har derfor særlig omtanke for naturelementer som trær og vann. Biologisk mangfold, vannhusholdning og flomproblematikk er viktig, og vår filosofi er å styrke og videreutvikle økologiske funksjoner og sammenhenger i landskapet. Det som er bra for naturen er også bra for oss som mennesker!

Landskapsarkitektene i LINK Landskap er et selvstendig landskapsarkitektkontor innenfor selskapet LINK Arkitektur AS. Som i konsernet ellers, er LINK landskap et mangfoldig og internasjonalt miljø. Til sammen er vi både internasjonale og lokale. Alle våre medarbeidere snakker norsk. Vi ser det som viktig å være tilstede i de miljøer vi arbeider, og kan på den måten levere tjenester ut fra et inngående kjennskap til lokale forhold. Vårt kontor har sitt særpreg, farget av det miljøet de er en del av. Dette gir mangfold og kvalitet til selskapet som helhet. Sammen med de andre fagområdene i LINK er vi en troverdig leverandør av helhetlig prosjektering og oppfølging, uansett oppdrag.

Kontoret i Kvadraturen i Oslo har sitt fokus innenfor klassisk landskapsarkitektur og byutvikling, og kan vise til vellykkede prosjekter innen parker og byrom, universiteter og skoler i tillegg til bekkeåpninger og flere store samferdsels- og industriprosjekter. Til sammen utgjør vi en engasjert gruppe med solid teoretisk kunnskap, evne til kreativ konseptutvikling og praktisk erfaring fra gjennomføring av prosjekter med ulik skala og karakter. Kort sagt kan vi bidra til vakre og funksjonelle omgivelser som tar hensyn både til området som helhet og kravene til bærekraftighet. 

Vi er et av de første kontorene innen landskapsarkitektur som kan tilby BIM-prosjektering (Building Information Modelling). BIM innebærer at man utarbeider en 3D-modell som følger prosjektet og senere fungerer som et verktøy for eiendomsforvalterne.

First life, then spaces, then buildings – the other way around never works. - Jan Gehl

Kontaktperson

Camilla Aakre Utviklingssjef bolig ved Oslo kontoret, Sivilarkitekt
Team:
Oslo
Mob:
+47 930 18 010
Dokument 
First life, then spaces, then buildings – the other way around never works. - Jan Gehl